Varning på stan - borgarna slipar knivarna

Kulturskolan i Stockholm är Europas största med upp emot 30 000 elever varje år som spelar instrument, gör teater, dansar. År 2007 utsågs den till årets kulturskola med motiveringen att den ”har allt”. Som tack för det fick personalen i oktober veta att de förväntades höja avgifterna rejält, göra besparingar som motsvarade 25-30 heltidstjänster och samtidigt vara mer effektiva.

Efter en våg av kritik sköts beslutet upp, men avgiftshöjningarna är nu spikade. För dans ökar kostnaden per termin nästa år från 250 till 700 kronor. För teater (dubbeltimme) från 500 till 900 kronor. Osv. Hur det blir med personalen är ännu inte avgjort men de fackliga förhandlingarna har antagligen lyckats pressa ner antalet som får gå något. En kännbar försämring blir det i alla fall.   

I Farsta, som gjort sig känd som en stadsdel som värnat barn- och ungdomsverksamheten i tidigare kristider, blåser också nya vindar. Den 19 december ska stadsdelsnämnden behandla ett förslag som innebär nedläggning av öppna förskolan i Tallkrogen och i Sköndal, parkleken i Sköndal och Regnbågen i Farsta Strand, Naturskolan i Farsta Strand och kvällsverksamheten för mellanstadiebarn i Fagerlid, Hökarängen.

Totalt ska 3 miljoner kronor sparas in, vilket betyder inskränkningar i bemanningen som drabbar alla fritidsverksamheter.

På den populära fritidsgården Tuben i Farsta blir konsekvensen att den spetskompetens – danscoach och konstpedagog – som inte har fast anställning försvinner i januari. Till gården kommer omkring 500-600 äldre tonåringar varje vecka bland annat för att dansa och göra musik.

Dessutom vill den borgerliga alliansen konkurrensutsätta Tuben, vilket gör framtiden osäker för hela personalgruppen och verksamheten i stort. Glada är de inte.

Varför gör man så mot väl fungerande verksamheter? Varför plågar men anställda och gör det dyrare/ svårare (omöjligt för vissa)  för barn och ungdomar att ha en bra fritid? Det är ju inte ens kristider?

Oavsett vad som ligger bakom så är detta borgerlig politik i verkligheten.

Kerstin Alfredsson

PS (S)-föreningar delar ut flygblad mot förslagen på Farsta torg lördagen 15 december och protester är att vänta vid nämndmötet.