Den spanska elev-och studentorganisationen "Sindicato de Estudiantes" är det mest inflytelserika elevfacket i Spanien. Det har spelat en ledande roll i mycket stora massprotester. Till exempel hösten 2001 drev de en kampanj mot privatiseringar och nedskärningar i utbildningen där tre miljoner elever strejkade 7 november och två och en halv miljon den 28 november. De har en hemsida på www.sindicatodeestudiantes.org. Här är ett upprop som vi fätt frän dem:

Till elever och studenter över hela världen:

- Mobilisera mot imperialismens krig mot Irak

- Gör den 13 februari till en aktionsdag mot kriget på skolor och universitet !

  1. Inför USA-imperialismens kommande krig mot Irak har den spanska elev och studentorganisationen utlyst en aktionsdag med strejker och demonstrationer i alla spanska städer den 13 februari. Aktionerna är en del av den internationella aktionsveckan mot kriget.
  1. De imperialistiska makterna förbereder återigen en massaker på oskyldiga människor. Denna gång står det irakiska folket i tur. Ursäkten är att Saddam Husseins regim har massförstörelsevapen som hotar säkerheten för USA och resten av världen. Denna anklagelse är skrattretande då den kommer från den starkaste militärmakten på jorden som står för 37% av världens militärutgifter och 40% av världens vapenindustri.
  1. Vi står inför ett nytt imperialistiskt krig, ett klassiskt plundringskrig för att ta kontroll över nya marknader och råvaror, i detta fall olja. I länderna kring Persiska viken finns 65% av världens oljereserver och under åren 2000-2010 kommer regionen att stå för hälften av världens oljeproduktion, av vilken USA förbrukar 70%. Irak har de näst största oljereserverna i världen, endast Saudiarabien har större. Den härskande klassen i USA och resten av världen är skakade av den nuvarande ekonomiska nedgången och mot den bakgrunden har kontrollen över världens oljetillgångar blivit avgörande. Detta är den verkliga orsaken bakom det amerikanska intresset för regionen. Deras verkliga syfte är att störta Saddam Husseins regim och  tillsätta en amerikansk lydregering som ger dem kontroll över de irakiska oljekällorna. Likt alla arroganta förtryckare vill USA imperialismen dessutom visa världens folk att alla som vågar utmana dess makt kommer att drabbas av krig och förödelse.    
  1. Student och elevfacket är motståndare till alla imperialistiska krig, oavsett om de startas av USA ensamt eller med stöd av FN. FN styrs av imperialismen och har accepterat och rättfärdigat bombningarna av Jugoslavien och Afghanistan, samt av Irak 1991- vilket krävde mer än 200 000 liv – och man fortsätter också den brottliga blockaden mot Irak som har skördat över 1 miljon oskyldiga dödsoffer, särskilt bland barn. Samma FN slår dövörat till när Israel struntar i dess resolutioner (Israel är den starkaste militärmakten i regionen, beväpnad och finansierad av USA) och till den statsterroristiska politik som drivs av Ariel Sharon, en man som är ansvarig för rena massakrer mot den palestinska folket och bedriver en ren utrotningspolitik.
  1. Saddam Husseins regim är diktatorisk (vi ska komma ihåg att Saddam under 1980 talets krig mor Iran stöddes och beväpnades till tänderna av USA). Den irakiska diktaturen förtycker miljontals irakier och måste bekämpas av arbetare och ungdomar världen över. Den avgörande frågan är dock vem som ska störta Saddam och vilken regim som ska ersätta honom. USA vill skaffa sig ekonomisk och politisk kontroll över Irak och byta ut Saddams diktatur mot en egen lydregering. De vill ersätta en diktatur som de inte kan kontrollera med en reaktionär regim som underkastar sig vita husets diktat.
  1. De förtryckta massorna i arabländerna (eller i andra delar av världen) kan inte lita till att amerikanska bomber eller FN bomber för att lösa deras problem. Den enda vägen framåt för det irakiska folket är en organiserad och medveten kamp mot det imperialistiska förtrycket, mot den diktatur de lider under och i slutändan mot det ekonomiska system som ligger till grund för båda; dvs kapitalismen. Vägen framåt för Iraks arbetare och ungdomar är därför en socialistisk förändring av samhället oavsett om det gäller att befria sig från en amerikansk lydregering eller från Saddam Husseins förtryck. Det gäller att tillsätta en ny regering för arbetarna och de förtryckta som lägger alla landets tillgångar och rikedomar i folkets händer, i syfte att uppfylla de mångas behov istället för profiterna för oljebolagen och de maktägande. Då blir det också möjligt att lösa de nationella och religiösa konflikterna i Irak.
  1. Ungdomens och arbetarrörelsens motstånd mot kriget växer världen över. Den 18 januari demonstrerade 500 000 människor mot kriget i USA, samtidigt som stora demonstrationer genomfördes runtom i hela världen. Opinionsmätningarna tyder på ett växande motstånd mot kriget. Ett krig som bara gynnar imperialismens strategiska och ekonomiska intressen och som kommer att få betalas (som alltid) av världens arbetare och ungdomar, och särskilt då av Iraks förtryckta massor. Denna imperialistiska massaker kan bara stoppas genom en organiserad internationell massrörelse bland arbetare och ungdomar. Fackföreningarna och vänsterpartierna måste motsätta sig kriget och bilda antikrigsgrupper på arbetsplatser och skolor, i bostadsområden och städer. Dessa kan samordnas genom en aktionsplan som bl.a. innefattar en dags storstrejk mot kriget.
  1. Den spanska elev- och studentorganisationen har börjar bygga upp en sådan rörelse bland ungdomen i Spanien. Vi deltar i alla mobiliseringar som utlysts internationellt och genomför mobiliseringar i Spanien bl.a. genom att bilda aktionsgrupper mot kriget på skolor och universitet. Vi sprider flygblad och ordnar möten, debatter och protestaktioner. Vi uppmanar till en internationell protestdag på skolor och universitet den 13 februari.

VI VILL RIKTA EN UPPMANING TILL ELEV, STUDENT OCH UNGDOMSORGANISATIONER ÖVER HELA VÄRLDEN ATT UNDER DENNA DAG ORDNA STREJKER, DEMONSTRATIONER OCH ANDRA PROTESTAKTIONER MOT DET IMPERIALISTISKA KRIGET MOT IRAK !

En förenad kamp bland elever och ungdomar under denna dag är ett avgörande steg för att skapa en massrörelse mot det imperialistiska kriget. En rörelse som kan få USA imperialismen att backa och göra det svårt för de europeiska regeringarna att delta i detta nya övergrepp mot oskyldiga människor.

Länge leve den internationella kampen mot det imperialistiska kriget!

Inte en man, inte ett öre till det imperialistiska kriget!

Satsa på sociala förbättringar istället för att slösa pengar på krig!

Om du vill ha fred kämpa för socialism!

Madrid, Spanien, 23 januari 2003