Solidaritetsfest för åtalade föräldrar gav

27 000 till bötesfonden

– Vissa säger att folk bara tänker på sig själva. Den här festen visar att detta inte stämmer. Solidariteten lever i kampen för det viktigaste som finns: Våra barn och deras framtid. I längden kommer det fåtal som sitter i toppen och styr inte kunna stå emot de många människornas vilja. Tack så hemskt mycket för stödet!

Med dessa ord hälsade Martin Oscarsson, en av de åtalade föräldrarna, deltagarna välkomna till stödfesten den 14 maj. Maningen möttes av jubel. Temat på stödfesten var ”Helkväll - Råparty - Solidaritet”, vilket också sammanfattade den goda stämning som rådde. Artisterna uppträdde förstås gratis. Det bjöds på proffsiga Beatles-covers från ”Magical Mystery Four”, stämningsfull sång av trubaduren Maria Blennerhed och smäktande grekiska rytmer levererade av ”Athinas med Maria Stellas”. Höjdpunkten var ”Dan Viktor”, som med akustiskt gitarr och en tjej på fiol satte lokalen i gungning.

Totalt deltog 190 personer, varav 140 betalande och ett femtiotal med fritt inträde (artister och de 9 åtalade föräldrarna). Överskottet från inträde, försäljning och olika bidrag blev fantastiska 27 000. Detta gav ett rejält tillskott till bötesfonden som nu uppgår till över 43 000. Resten av pengarna kommer från ett hundratal enskilda bidragsivare, de flesta boende i Majorna, samt SAP, KP och Socialisten. På första maj samlades dessutom 750 kronor in. Dessa pengar ska inte bara täcka eventuella böter, utan också de åtalades försvarskostnader, eftersom den som förlorar ett brottmål måste betala sina försvarskostnader själv.

Bakgrunden till åtalet är den kamp som fördes under våren 2003 mot nedskärningarna på Kungsladugårdsskolan i Göteborg. Då genomfördes bland annat regelbundna demonstrationer och en skolstrejk då föräldrarna under en eftermiddag tog över undervisningen i år 1-6, samtidigt som år 7-9 gick i strejk. Politikerna i stadsdelsnämnden struntade dock i protesterna. Istället beslöt de att flytta hela högstadiet på Kungsladugårdsskolan till den näraliggande Sannaskolan. Efter denna provokation beslöt ett tjugotal av de mest drivande föräldrarna att ockupera rektorsexpeditionen för att symboliskt stoppa arbetet med nedskärningarna. Ockupationen inleddes den 14 maj 2003 och avbröts på morgonen den 15 maj, efter att ett femtontal poliser hotat att bära ut deltagarna. Femton månader senare, i augusti 2004, inledde polisen en förundersökning om olaga intrång och i december samma år kom beslut om åtal.

Föräldrarnas svar på detta var att starta en försvarskampanj (se vidare Martin Oscarssons artiklar i Socialisten nr 71 och 72 och uppropet ovan).

http://socialisten.nu/pol/akt/skolkamp_72_050401.shtml

http://socialisten.nu/pol/utb/skolprotest_71.shtml

http://www.socialisten.nu/pol/utb/skolstrejk1_62.shtml

http://www.socialisten.nu/pol/utb/skolstrejk2_62.shtml

Socialistens Göteborgsredaktion, från socialisten 74.
Publicerad här 050830