Skolans struktur förmedlar konservativa värden!

Det är inte innehållet som förmedlar värden utan formen. Det spelar ingen roll hur mycket skolan pratar om demokrati, elevinflytande och kunskap om inte formen förmedlar demokratiska värden, skapar öppenhet samt förmedlar en positiv attityd till egna initiativ och lärande. Barn lär sig inte främst innehållet skolan försöker förmedla utan de budskap skolans miljö, arbetssätt och strukturer indirekt förmedlar.

Det elever lär sig av skolans form är kortfattat att följa tider och arbetsscheman någon annan bestämt, att sluta känna efter och lyssna på sitt inre, att pressa sig till att genomföra en mängd olika aktiviteter på beställning, att det finns ett rätt svar på alla frågor som någon annan bestämt, att kunskap är någonting som intas passivt på en lektion och spottas ut aktivt på ett prov, att auktoriteten alltid har ensamrätt på att göra värdeomdömen, att ingen rättssäkerhet finns (eleven kan aldrig överklaga), att lärarens tolkning är den enda rätta (du får tycka vad du vill, men bara inom vissa ramar, annars får du sämre betyg), att somliga personer är mer värda än andra, att bara vänster hjärnhalva och vissa specifika egenskaper staten bestämt är värdefulla och räknas.

Resultatet av detta är katastrofalt. Elever får dåligt självförtroende och mår allt sämre. Mer än en i varje klass skär sig själva, 10 % av våra barn och unga uppskattas ha någon psykisk störning, 7 % av alla flickor och 4 % av alla pojkar har försökt ta livet av sig. Det sorliga med alltihop är att alla som arbetar i skolsystemet i grunden vill väl. Det finns ingen lärare som aktivt vill förklara för eleverna att deras egna intressen och viljor är värdelösa och att deras värde ligger i deras prestationer. Men formen och systemet talar mycket tydligt och starkt till eleverna.

Vårt moderna kommunikationssamhälle har helt andra villkor än dåtidens industrisamhälle. Vi behöver inte längre likriktade allmänbildade elever som kan spotta ur sig information och arbete på beställning. Folk som lyder order och följer strömmen utvecklar inte landet. Detta har de flesta lärare förstått och försöker därför efter bästa förmåga göra undervisningen mer modern. Men det hjälper inte långt när formen och systemet förmedlar rakt motsatta budskap.


Samuel Kazen Orrefur

Ordförande SSU-Sigtuna