S tar strid mot nedläggning i Jordbro

Jordbromalmsskolan ska läggas ner, det beskedet gav grundskolechefen i Haninge kommun lärarkollektivet  den 1 december 2010.

Jordbromalmsskolan är en högstadieskola, som omfattar årskurs sex till nio, och ligger i kommundelen Jordbro med 10.000 invånare.

Enligt en källa fick grundskolechefen direktivet om nedläggning innan beslutet  varit ute på politisk beredning.

En tid senare kallade skolledningen till ett föräldramöte där den borgerliga majoriteten plötsligt påstod att nedläggningen bara var ett förslag. Som anledning angav de ett sviktande elev- underlag.

Föräldrarna var mycket kritiska till majoriteten och menade att de konsekvent ”sket i Jordbro” oavsett om det handlade om skolan, bostadsmiljön eller det nedslitna centrumområdet.

Grund och förskolenämnden beslutade så på sitt möte den 9 februari att föreslå kommunfullmäktige att lägga ner Jord- bromalmsskolan.

Den borgerliga majoriteten anger låga snittbetyg som en av orsakerna till nedläggningen, kommenterar Ove Schramm från Jordbros Socialdemokratiska förening. Men det är ingen hem- lighet att betygen är lägre i områden med många nyanlända invandrare och låginkomsttagare. Borgarna ignorerar den sociala dimensionen och skyller på lärarna.

Ove menar att Jordbromalmsskolan har ett framgångsrikt antimobbningsprogram som resulterat i mindre mobbning än i andra grundskolor i kommunen. Skolan har dessutom tre år i rad vunnit, när elever och föräldrar har fått ranka skolorna i kommunen utifrån faktorer som trivsel, trygghet, möjlighet att lära sig i skolan med mera. Jordbromalm går inte heller med underskott till skillnad från till exempel Dalarö Skola som har något färre barn.

Självklart förespråkar jag inte att Dalarö Skola ska läggas ner för att den går med underskott, säger Ove, varje kommundel måste ha en högstadieskola. Borgarnas cynism är så tydlig; skulle den läggas ner skulle invånarna på välbärgade Dalarö gå man ur huse med facklor och hötjugor i högsta hugg, men de räknar iskallt med att ingen kommer att protestera i det fattiga Jordbro.

Ove menar också att det blir extra tydligt om man ser till var politikerna bor.

– Av de borgerliga bor en förkrossande majoritet i kommunens villaområden,”gräddhyllorna”, bara ett par stycken bor i Jordbro. De drabbas inte själva av beslutet, inte heller riskerar de att förlora viktiga väljargrupper. Majoriteten av Jordbro- borna röstar på något av de röda partierna.

För ett par år sedan tog kommunen fram en utvecklingsplan för Jordbro i samråd med boende och affärsidkare i området. Bland annat antogs visionen att flytta centrumdelen till pendel- tågsstationen för att göra centrum till en mer naturlig knut- punkt i kommundelen. Beslutet antogs av en bred majoritet, men nyligen hoppade borgarna av överenskommelsen och lanserade en egen vision där utvecklingsplanen rivs upp och centrumdelen inte flyttas. Detta i kombination med beslutet att lägga ner Jordbromalmsskolan blev droppen för Jordbros Socialdemokratiska förening, som beslutade sig för att starta ett upprop för satsning på Jordbro.

Uppropet går i korthet ut på att bygga ut Höglundaskolan i Jordbro för att rymma även årskurs 6-9. Under tiden Hög- lundaskolan byggs ut ska de elever som önskar få gå kvar i Jordbromalmsskolan eller i annan 6-9 skola i Haninge. Uppropet förespråkar också att en genomförandegrupp omedelbart tillsätts för att förverkliga Jordbro utvecklings- program. Socialdemokraterna i Haninge (arbetarekommu- nen) var snara att att anta uppropet. I samband med uppropet lanserade Jordbrosossarna en hemsida, Jordbro.nu, som har blivit ett nav i kampen för Jordbro.

Den 20 februari kallade föreningen till ett stormöte för Jordbroborna, där de fick möjlighet att diskutera med skol- personal, föräldrar och ungdomar samt lokala (S) politiker.

Dessutom planeras det en protestaktion den 7 mars då kommunfullmäktige ska diskutera nedläggningen av Jordbromalmsskolan.

– Hur det går är fortfarande en öppen fråga, säger Ove, vi ser tecken på att en del miljöpartister (mp regerar med borgarna) har börjat vackla i frågan om nedläggning. Kanske får vi se ett par sjukskrivna miljöpartister när beslutet tas på kommun- fullmäktige. 

Peter Stolpe