Insänt

Reclaim the city var ett misslyckande

Reclaim the city kallas en gatufest som senast arrangerades på 1:a maj i Stockholm. Som väntat urartade festen då många, företrädelsevis anarkister, började spraya ner folks lägenheter. Det fanns naturligtvis många bra krav och sunda människor på själva festen, men hela Reclaim the city har en halvt oseriös stämpel på sig, vilket naturligtvis lockar dit dessa skadegörande anarkister.

Vi borde känna till borgerliga media nu. Jag både hoppas och tror att alla seriösa socialister vet hur dom bevakar händelser likt Reclaim the city. Dom visar skadegörelsen, inte det politiska budskapet. Vilket gör att de ur Sveriges arbetarklass som följer nyheterna på TV ser just skadegörelsen och inget annat. Vad för då detta med sig? Jo, i huvudsak bildar det en spricka mellan den radikala ungdomsrörelsen och vänstern i arbetarklassen. Alltså: folkfesten var, sett ur ett marxistiskt perspektiv, ett misslyckande.

Det är viktigt för den seriösa socialistiska vänstern att också arrangera seriösa demonstrationer, med seriösa budskap och inte de budskap som ofrånkomligt attraherar oseriösa anarkister. För oss marxister är ju arbetet i massrörelserna det viktigaste, det är då man slipper bråk och det är också då man slipper de anarkister som aldrig lär sig att demonstrera och föra kamp seriöst. .

Individualistisk skadegörelse ökar endast polisens enhet och illvilja mot alla socialister, det är när en massrörelse som verkligen innehåller både ungt och vuxet folk från arbetarklassen demonstrerar på ett fredligt vis som polisen splittras upp; å ena sidan de inbitna som vill bråka med socialisterna, å andra sidan de som kanske är fackligt aktiva och tycker de krav massrörelsen står för är bra krav.

Här måste ju sägas att det inte bara är bland anarkisterna som de oseriösa demonstranterna finns, minns bara de medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna som demonstrerade under parollen: "Polisen+nazisterna=sant"!

Jag hoppas på ett fördömande från den radikala arbetarrörelsen av individualistisk skadegörelse i socialismens namn. Annars försvåras kampen för en marxistisk massrörelse.

Mikael, f.n. oberoende socialist