Rättvisa bara för de som kan betala?

Rättegången mot nedskärningsmotståndarna vid Kungsladugårdsskolan visar på orättvisa i rättssystemet.

Det var inte självklart att skuldfrågan skulle prövas i domstol. Det första budet var att föräldrarna helt enkelt skulle erkänna sig skyldiga och acceptera ett bötesföreläggande på ett visst belopp. Föräldrarna accepterade inte detta, eftersom de inte ansåg sig ha gjort något brottsligt. Under julhelgen 2004 drog stadsdelchefen tillbaka anmälan efter diskussioner med de åtalade. Åklagaren negligerade dock detta.

Eftersom brottet anses vara ”trivialt” så var inga nämndemän inkallade vid rättegången utan domen beslutas av en ensam domare. Det var inledningsvis inte heller meningen att föräldrarna skulle få en försvarare.

Om det blir
en fällande dom tvingas de åtalade betala kostnaderna för sitt försvar, eftersom det inte längre finns någon allmän rättshjälp. Frias de betalas kostnaden istället av staten. Advokatkostnaderna uppgår till dags dato till 72 000. Om man till detta lägger böter på 2000 - 4000, enligt åklagarens yrkande på lägsta möjliga bötestraff (i praktiken 30 dagsböter) så blir den totala kostnaden ca 110 000.

Risken att få betala ytterligare rättegångskostnader har naturligtvis en avhållande effekt när det gäller att överklaga en eventuell fällande dom. Även om man har god chans att vinna, så är risktagandet stort. Att rättvisan haltar när så mycket pengar står på spel är uppenbart.

Kerstin Alfredsson