Rapport: Vart går Vänsterpartiet?

Onsdagen den 27 januari hade Vänsterpartiet i Stockholm anordnat ett offentligt möte på temat ”Vart går vänstern?” Syftet var att anordna en diskussion om Vänsterpartiets valplattform som ska diskuteras på Vänsterpartiets kongress i maj. Inledare var Håkan Blomqvist från Socialistiska paritet och America Vera Zavala från Vänsterpartiet. Båda var väldigt kritiska mot partistyrelsens förslag till valmanifest. Valmanifestet beskrevs som trött och urvattnat och som en konsekvens av en anpassning till det röd-gröna samarbetet. Bland annat står det ”Sverige är på många sätt ett bra land att bo i – för de allra flesta.” America beskrev sin frustration över att en stor del av valmanifesten ryms under rubriken ”rätten att vara privat”. När har det blivit en viktig fråga för Vänsterpartiet? Det senare handlar om rätten till frihet från insyn på internetkommunikation och att arbetsgivare inte ska ha rätt att granska sina anställda hur som helst.

 

Håkan Blomqvist saknade en kritik av kapitalismen. Nu när kapitalismen är i kris och många är missnöjda så är det ett utmärkt tillfälle för Vänsterpartiet att komma med socialistiska krav. Istället har man ett valmanifest som är mindre radikalt än det man hade i förra valet då man krävde 100 000 jobb i offentlig sektor.

I publiken fanns flera kända Vänsterpartister, två rikdsdagsledamöter Siv Holma och Eva Olofsson och landstingspolitker som Birgitta Sevefjord. En intressant debatt utbröt där de flesta var kritiska mot valplattformen. Flera efterlyste just det anti-kapitalistiska perspektivet. Själva höll vi ett inlägg där vi tog upp att vi delar kritiken och tycker att det behövs mer radikala krav men också att Vänsterpartiet måste mer aktivt delta i och stödja den kamp som sker i samhället. Ett bra exempel där Vänsterpartier var alerta var Lagena där Josefin Brink och Lisa Rasmussen besökte Lagena strax efter strejken. Vänsterpartiet har sedan uppmärksammat bemanningsfrågan.

 

Några ville försvara valmanifestet, att väljare ändå ”visste vad Vänsterpartiet stod för” och att det viktiga är ”att vi blir av med den borgerliga regeringen”. America Vera Zavala tog i sin inledning upp vad som har hänt med Vänsterpartier i andra Europeiska länder som ingått i regeringssamarbeten, de har blivit hårdast straffade av väljarna. I Italien har vänstern ingen representation i parlamentet och i Frankrike är numera kommunistpartiet ett litet parti.

Ett intressant fenomen var att både Siv och Eva som inte direkt är kända som några vänsterprofiler var kritiska mot valplattformen. Arrangörerna tog upp att ingen från partistyrelsen hade velat komma och försvara dokumentet. Något som Eva avfärdade och hänvisade till att flera i partistyrelsen är bosatta i Stockholm. Det tyder på att det kommer att ske en intressant positionering inför partikongressen, där olika delar vill profilera sig som vänstern inom vänstern.

Efter mötet sålde vi tidningar till intresserade. Vi lyfte fram artikeln "V måste delta i kampen" som är skriven med anledning av valmanifestet.

 

Martin Lööf

Medlem Vänsterpartiet Huddinge

Tankesmedjan Dagens Konflikt har lagt upp en Video om arrangemanget