Radikal stämning på studentkongress

Den 31 oktober-1 november gick Vänsterns Studentförbunds (VSF) kongress av stapeln i Rågsved, söder om Stockholm. Ombud från lokalföreningar på lärosäten runtom i Sverige samlades på förbundets 10-årsjubileum för att staka ut vägen framåt de närmaste åren.

En stor debatt på kongressen rörde en motion som föreslog att VSF skulle förklara sig som en revolutionär socialistisk organisation, och att slutmålet bör vara “ett klasslöst samhälle fritt från könsförtryck och rasism - kommunismen”. I debatten diskuterades bl.a. skillnaden mellan revolutionärer och reformister, som Linus Wilén från förbundsstyrelsen menade inte handlade om inställningen till reformer, utan om att reformister står för klassamarbete och revolutionärer för klasskamp.

John Lyshag från VSF Göteborg välkomnade motionen, och menade att det var en bra början på en längre diskussion om marxismens idéer och vad det innebär att vara revolutionär i praktiken. I debatten var finanskrisen ett återkommande tema. Flera delegater riktade en svidande kritik mot de etablerade arbetarpartiernas sätt att hantera krisen, och menade att revolutionärer bör föra fram ett socialistiskt svar på kapitalismens kris. Motionen antogs med ett fåtal röster emot.

En annan diskussion på kongressen var den om studenters roll på arbetsmarknaden och relation till arbetar- och fackföreningsrörelsen. VSF menar att det finns möjlighet till en strategisk allians mellan arbetare och studenter i frågan om höjt studiemedel och trygga arbetsvillkor, eftersom lågt studiemedel och osäkra jobb för studenter utöver ett tryck nedåt på lönerna för alla.

Samtidigt slog VSF fast att samarbetet med fackföreningsrörelsen i första hand kommer att ske på lokal nivå med fackligt aktiva som står i motsättning till LO-ledningens klassamarbetspolitik.

På kongressen antogs också fyra uttalanden, bl.a. ett för höjt studiemedel och ett om förstatligande av Volvo. Vänsterns Studentförbund menar att avskedandena på Volvo Personvagnar bör förhindras genom att staten går in som aktiv ägare av Volvo, och gör en medveten satsning på att styra om företaget till produktion av miljövänliga bilar. Om inget görs kommer varslen på Volvo Personvagnar att drabba tusentals anställda på underleverantörer, och tiotusentals i andra branscher.

VSF tog på kongressen flera steg i en positiv inriktning, och det fanns en hälsosam optimism om möjligheterna för vänstern att organisera folk mot krisens effekter. Kapitalismens kris kommer att få alltfler att ifrågasätta systemet, och de närmaste åren kommer bli turbulenta i Sverige och hela världen. Om VSF förmår att ta tillvara de möjligheter som uppkommer väntar en snabb tillväxt av förbundet i hela landet.

 

 

Erik Andersson