Protester mot nedskärningarna i Lärjedalen

När stadsdelen Lärjedalen i Göteborg ska spara 45 miljoner kronor drabbas alla verksamheter  på något sätt. I denna intervju berättar Anita Molin om kampen mot nedskärningarna.
  1. Vad är det som är på gång i Lärjedalen?

Man skall skära ner 45 miljoner från budgeten. I det förslag som nu ligger från tjänstemännen skall man bland annat stänga fritidsgården i Olofstorp, avveckla biblioteken i Hammarkullen och Bergum samt skära ner på personal inom skola, förskola och kulturskola.

2. Vad säger politikerna?

Hittills har deras budskap varit att de måste göra detta för att få budgeten att hålla, men att de lyft till kommunledningen att de behöver mer pengar. På dialogmötet den 20 oktober kommer vi veta mera hur de tänker nu när ett konkret förslag ligger.


3. Hur går snacket bland folk på jobbet och i Hammarkullen generellt?

Jag känner inte att jag kan uttala mig om Hammarkullen generellt, men på min arbetsplats är både vi som jobbar och många av våra föräldrar väldigt upprörda. Framför allt eftersom det drabbar de som behöver mest. Det har länge varit brist på stöd till barn som behöver det för att klara sin skolgång, men med de nedskärningar som kom i höstas och dessa som är på väg, är i stort sett allt stöd borta. Detta kommer leda till en ond cirkel där dessa barn blir ännu mer oroliga, lärarna känner sig än mer maktlösa. Vi är oerhört oroliga för den utveckling vi ser.

4. Vad säger Lärarförbundet?

Lärarförbundet kämpar emot detta och protesterar. Inte bara i Lärjedalen utan i hela Göteborg och hela landet där man ser en liknande utveckling.

5. Det har redan varit en del protester, vad händer framöver?

Jag hoppas att det kommer mycket folk till den 20 oktober och pratar med politikerna. Om många som bor i Lärjedalen sluter upp, hoppas jag att nämndens politiker backar och vägrar genomföra detta. De skulle i så fall få ett enormt stöd!


6. Vad tror du om framtiden?

Vi har inte råd med dessa försämringar. De flesta inser nog hur kortsiktigt och dyrt det är att barn och ungdomar inte får den hjälp de behöver eller godkända betyg. Detta leder till ännu större utanförskap. Det säger även sig själv att stänga fritidsgårdar får väldigt kostsamma följder. Jag hoppas protesterna sprider sig, det är min fulla övertygelse att man kan påverka och förändra genom att aktivt agera. Det är möjligt och det jag kommer att arbeta för. Men så småningom krävs det naturligtvis att alla de protester som nu sker runt om i Göteborg så småningom samordnas så man kan gå vidare till kommunfullmäktige.


Ylva Vinberg har intervjuat Anita Molin, lärare på Emmahuset i Hammarkullen