Privatiseringar till varje pris

Ibland tittar jag på Skavlan på lördagskvällarna. Härom veckan var Cheryl Cole på besök. Jag måste erkänna att hon var okänd för mig, men enligt påannonsen är hon en popikon. Intervjun med henne, innehöll kontrasterna mellan hennes påvra uppväxt och den glamour som omger henne nu. Som en betoning av fattigdomen, berättade hon, att hon som barn bodde i ett kommunalt bostadsområde.

Vem skulle säga så i Sverige? Eller, vem skulle säga så i Sverige - idag! Frågan är vad vi säger om tio år, ifall utförsäljningen av de allmännyttiga bostadsföretagen fortsätter. Hela sjuttio procent av utförsäljningen i Stockholm har skett i innerstaden, resterande trettio i närförorter som Hammarbyhöjden och Liljeholmen. I attraktiva lägen ägs idag minde än tio procent av lägenheterna av kommunala bostadsföretag.

Kvar i allmännyttan tenderar att bli socialt utsatta områden där få får lån för att köpa sin bostad och där kostnader för underhåll här för högt, för enskilda föreningar att bära. Då blir det samma dåliga klang i Stockholm, som i London, att bo i ett kommunalt bostadsområde.

Inte nog med det, lägenheterna har slumpats bort. För ett år sedan sålde det kommunala bostadsbolaget Stockholms hem kvarteret Utsikten på Henriksdalsberget.  Den som bodde i en trerummare kunde köpa den för 700.000 kronor. Dagen efter kunde de sälja den för 2,2 miljoner, en vinst på 1,5 miljon.

Förmodligen tänker borgarna att de ökar sin andel i väljarkåren om människor känner sig förmögna och den dagen man måste vara rik för att bo i större delen av Stockholms stad så hoppas de ha en evig majoritet i stadshuset.

Alla vi som arbetar i staden inom vård och omsorg, i affärer och på restauranger får snällt vänta på den krånglande kollektivtrafiken för att ta oss hem till  vår kranskommun.

Anbudsupphandlingen i Stockholms stad fortsätter. Sedan borgarna kom till makten 2006 har 7000 anställningar försvunnit, sålts ut eller lagts ut på entreprenad.

Tidigare har det mest varit äldreomsorg som upphandlats och förskolor och skolor som tagits över av privata företag. Nu går ingen verksamhet säker, även socialpsykiatri och handikappomsorg konkurrensutsätts.

Att det skulle handla om valfrihet är bara struntprat. Vilken valfrihet har den som bor på ett äldreboende och som till frukost blir serverad nyheten att ett privat företag tagit över driften av verksamheten. Att flytta? Till ett annat boende som om ett halvår också läggs ut på entreprenad?

Ännu tydligare blir det om man tittar på handikappomsorgen. Den som har blivit beviljad personlig assistent har länge kunnat välja mellan en uppsjö av privata företag. Alla dessa marknadsför sig väldigt aktivt. Ändå är det många människor med omfattande handikapp som väljer kommunen som utförare. Kanske beror det på att kommunen oftast har en stabilare personalgrupp genom att de anställda får en fast anställning. Kommunens avtal är oftast bättre även när det gäller löner och ersättningar.

Nu lägger stadsdelarna i Stockholm ut assistent verksamheten på entreprenad. På Södermalm finns tillexempel ingen kommunal utförare att välja på (även om en del medborgare nu insett att man kan välja en annan stadsdel som arbetsgivare för sina assistenter). Att följa med till det privata företaget är ofta inget alternativ för de anställda eftersom man enbart får en projektanställning för just den vårdtagaren. Skulle han eller hon åka in på sjukhus blir man arbetslös. 

Apoteket

Vi har tidigare skrivit om hyckleriet kring utförsäljningen av apoteket. Med rekord hög andel nöjda kunder var det knappast för att förbättra verksamheten, som den privatiserades. Det handlade enbart om att ge möjlighet för kapitalet att göra profit.

Ganska snabbt visade sig också avigsidorna.

Tidigare kunde man med ett telefonsamtal, eller ett besök på vilket apotek som helst, få veta om en viss medicin fanns på ett visst apotek. Nu kan inte längre det statliga Apoteket AB se vilken medicin konkurrerande apotek har i lager. Den enda service de kan ge kunden är ett telefonnummer till de apotek där man vill kontroller om ens medicin finns i butiken.

Likaså kan man inte längre beställa varor från apotekets hemsida och hämta det på närmaste apotek eftersom det kanske är privat. 

Den värsta effekten är kanske ändå att tillgången på medicin kommer att dikteras av lönsamheten. Om du behöver läkemedel som inte förskrivs så ofta så kan det lokala apoteket tycka att det är olönsamt att ha din medicin i lager. Enligt lagen skall de kunna få hem efterfrågade preparat inom 24 timmar men alla som regelbundet tvingas ta mediciner vet att verkligheten inte alltid varsla i god tid i förväg om de behov som uppstår

Svensk Bilprovning

I sommar är det Svensk Bilprovning som står på tur att slaktas. Lika lite som när det gällde Apoteket handlar det om att rycka upp ett vanskött företag. På en femgradig skala ligger bilprovningens nöjdkund index på 4,26.

Av privatkunderna är 93 procent nöjda med alltifrån bokning och ankomstregistrering till besiktningspersonalens bemötande och förmåga att förklara och ge goda råd under besiktningen. Som kund kan man via Internet boka tid på vilken anläggning som helst i hela landet och med ett 170-tal stationer är tillgängligheten förhållandevis god.

Om man har råd att ha bil men inte att köpa en ny vartannat år måste man besiktiga bilen. Avstår jag får bilen körförbud.

I andra länder i Europa med avreglerad bilprovning är priset 50-100 procent högre än i Sverige.

När bilprovningen i Finland privatiserades ökade kostanden med 70 procent, översatt till svenska förhållanden skulle det innebära att kontrollavgiften höjs från 300 till 520 kronor. Samtidigt har andelen underkända bilar ökat från 19 procent till 28. Den privata bilprovaren har ett ekonomiskt intresse av att bilägarn måste komma tillbaka och betala en avgift till.

Konkurrensverket skriver i sitt remissvar att risken är att ett statligt monopol ersättas av ett privat oligopol, det vill säga marknaden delas mellan ett fåtal företag. Obligatorisk besiktning och konkurrens mellan ett fåtal företag är ett recept för prishöjningar.

Till och med näringsministern själv, Åsa Torstensson, säger i en intervju i Svd Näringsliv den 23 juli 2009, att priset säkert kan gå upp.

Om du är frisk och har ett jobb kan du glädjas åt borgarnas jobbskatteavdrag - men ha inga stora planer. Den eventuella skattesänkning du fått kommer att ätas upp av alla höjda priser. Till syven och sist hamnar pengarna i kapitalägarnas fickor.

Lena Ericson Höijer