P-O Brogren, Hyresgästföreningen:

P-O Brogren är presstalesman för Hyresgästföreningen i Stockholm, och känner väl till förhållandena i Kvarnskvaltan. Socialisten ringde upp och frågade vad som hänt med lagstiftningen som ska skydda hyresgästerna. Och hur den kan stärkas.

År 2010 togs lagen om förvärv av hyresfastigheter bort av den nuvarande regeringen. Vad betyder det?

­-Det är mycket allvarligt! Tidigare skulle kommunen godkänna en ny fastighetsägare, och Hyresgästföreningen var obligatorisk remissinstans. Nu, när ingen prövning görs, finns ingen kontroll alls. Till och med en fastighetsägare som är utsatt för tvångsförvaltning skulle kunna köpa nya hus. Det har ännu inte hänt, men det beror väl på att de inte själva insett att det är möjligt.

Som skäl till att skrota lagen angavs att vissa oseriösa köpare ändå slank igenom. Men att en lagstiftning inte klarar alla situationer är inte en anledning att ta bort den. Förr prickade kanske åtta av tio pilar tavlan. Nu finns ingen tavla över huvud taget. Sedan sa de att: ”Det är krångligt för dem som är seriösa”. Det var det inte alls. Det var bara för dem som var oseriösa det blev krångligt. Det rimliga borde vara, att åter- införa kontrollen och skärpa lagen.

Vi har ofta fått höra att kontrakt säljs svart. Vad kan man göra åt det?

- De flesta som köper en lägenhet svart tror att de riskerar att förlora sitt hyreskontrakt om de anmäler säljaren. Men det beror på hur affären gått till. Har man betalat direkt till fastig- hetsägaren eller något ombud för fastighetsägaren så sitter man tryggt. Problemet är om man trixat med lägenhetsbyten. Då kan fastighetsägarna hävda att de inte känt till det hela och att de blivit förda bakom ljuset av hyresgästen.

Måste inte hyresvärdar lämna lägenheter till bostadsför- medlingen?

-Nej, det finns inget lagligt krav på det. I Stockholm finns en överenskommelse mellan staden och hyresvärdarna att hälften av lägenheterna ska lämnas till bostadsförmed- lingen. Men det är bara en rekommendation, och den gäller inte i grannkommunerna. Dessutom är det så att bostadsför- medlingen kan förmedla en lägenhet till mig, men bostadsföre- taget som äger lägenheten kan ändå säga nej. Vissa värdar kräver att man ska tjäna fyra gånger så mycket som hyran för att man ska få ett kontrakt. (Dvs är hyran 6000 kr så måste man ha en månadslön på minst 24.000 kr/ KA). Det utestänger rätt många.

Kan man få till stånd en tvångsförvaltning av misskötta bostadsföretag?

-Styrande politiker anser att tvångsförvaltning kommer i konflikt med äganderätten. Och det det gör det ju. Men så är det även med min bil. Jag kan inte göra precis hur som helst för att jag äger någonting.

När man tog bort förvärvslagen sa man att man skulle skärpa lagen om tvångsförvaltning. Men det gjorde man inte. Man skärpte något det som kallas ”förvaltningsföreläggande”, och som jag kallar ”tvångsförvaltning light”. I stället för att fastighetsägaren helt skiljs från förvaltningen av bostäderna så ska han tvingas att själv utse en seriös förvaltare. Det betyder att han/hon fortfarande har sina fingrar med i spelet, och det fungerar inte. Tvångsförvaltning är det svårt att få beslut om.

Det tredje, och mest långtgående steget är tvångsinlösen. Det betyder att kommunen kan expropriera fastigheter. Det är ovanligt, men nyligen begärde hyresgästföreningen att två fastigheter i Bromma, där hyresgästerna trakasserats i åratal, ska tvånginlösas.

 

Kerstin Alfredsson