Pakistansk MP organiserar konvoj till stöd för jordbävningsoffren

Manzoor Ahmed, parlamentsledamot i Pakistan och ordförande för PTUDC (Kommittén till försvar för Pakistans fackföreningar) höll en presskonferens fredag 14 oktober på Lahores pressklubb där han presenterade den solidariteskonvoj, kallad ”Den revolutionära solidariteskonvojen), som kommer att avgå från hans valkrets i staden Kasur till Kashmir måndag 17/10.

Solidariteskonvojen består av mer än 20 lastbilar och kommer att passera många städer och byar under färden till Kashmir för att samla in ytterligare förnödenheter. Manzoor kommer att följa med konvojen, efter att ha arbetat oförtröttligt för att samla in pengar och förnödenheter till de arbetare och fattiga som drabbats av jordbävningen.

Manzoor förklarade också att en hjälpsändning stöd kommer att anlända från Indien. Flera indiska parlamentsledamöter är på väg till Pakistan med förnödenheter, mediciner och pengar, inklusive 250 liter blod. De indiska parlamentarikerna kommer att mötas av Manzoor och andra medlemmar av PTUDC vid gränsen. De enda problemet är att de pakistanska myndigheterna kanske inte kommer att låta dem resa in i landet. Även om släpps in kommer de definitivt inte att få tillträde till den pakistanska delen av Kashmir. De kommer dock att följa med konvojen genom de nio städer som passeras på vägen till Kashmir.

Konvojen kommer att gå från Kasur till Lahore och därefter fortsätta till Rawalpindi. Framme där kommer den att delas i tre sektioner som vardera kör till tre av de ödelagda städerna – Muzafferabad, Rawlakot och Bagh – där PTUDC har byggt upp tältläger. När konvojerna når Kashmir kommer lägren att bli en bas för våra stödaktioner och vårt räddningsarbete. Tält har redan skickats till de som saknar tak över huvudet och vatten, mat och mediciner kommer då att anlända till lägren. Läkare kommer att finnas för att ge medicinsk hjälp. PTUDC bygger också upp försvarsgrupper för att stoppa plundring, bränder och angrepp från fundamentalister. Konvojen beräknas anlända på tisdag eller onsdag, men kan komma att försenas på grund av de dåliga vägarna.

Manzoor presenterade också sina politiska krav till stöd jordbävningens offer och angrep den pakistanska staten, som helt misslyckats att hantera katastrofen. Följande krav lades fram:

1. Skapa folkliga räddningskommittéer bestående av frivilliga som ska övervaka räddnings och återuppbyggnadsarbetet.

2. Inför en 25% ”Zalzala Tax” (jordbävningskatt) för de multinationella företagen, kapitalisterna och storgodsägarna i Pakistan som ska gå till räddning, hjälp och återuppbyggnad.

3. Bygg upp en nödhjälpsprogram som säkerställer grundläggande mänskliga behov som rent dricksvatten, sjukvård, utbildning och elförsörjning

4. Efterskänk alla skatter för arbetare och bönder i de jordbävningsdrabbade områdena.

5. Garantera arbete eller en arbetslöshetsersättning på minst Rs 500/månad (ca600 kr) till alla arbetslösa ungdomar.

6. Allt återuppbyggnadsarbete ska övervakas och kontrolleras demokratiskt av ”Panchayats” (dvs. folkförsamlingar) som bildas på basis av frivilliga.

7. Gratis, elektricitet, naturgas och olja till de drabbade.

8. Dra lärdom av oförmågan och misslyckandet för den styrande klicken och deras system, och de katastrofala följder detta har fått för massorna. Klasskampen måste organiseras och skärpas med sikte på den socialistiska revolutionens seger.

 

Situationen är desperat i Pakistan och Kashmir. Idag förklarade regeringen officiellt att den akuta räddningsinsatsen är avslutad, och att arbetet nu inriktas på att stödja och hjälpa de överlevande. Problemet är att distributionen av förnödenheter nu tas över av Pakistans armé. Som vi förklarat är den Pakistanska staten oförmögen att hantera den här katastrofen. Kapitalismen har lämnat den indiska halvöns befolkning i sticket. De miljontals människor som drabbats av denna katastrof , varav två miljoner är hemlösa, har lämnats kvar i kyla utan varken mat, vatten eller tak över huvudet.

Den redan bräckliga pakistanska infrastrukturen har brutit samman och kan inte tillförsäkra ordentlig och effektiv hjälp åt de behövande. Därför har PTUDC lanserat en egen räddningsoperation. Trots extremt svåra förhållanden har insatsen uträttat underverk. Vi har skickat tält, kläder, sjukvårdsmateriel och grupper av läkare till våra läger. Nästa vecka kommer den revolutionära konvojen att anlända med förnödenheter. Men det krävs fler insatser.

PTUDC:s resurser har tänjts till bristningsgränsen Genom den internationella stödapellen har pengar samlats in till förnödenheter och räddningsarbete. Alla insamlade medel går direkt till våra räddningsinsatser, till att skicka ytterligare kläder, mat, vatten, mediciner och läkare etc. till våra läger i Kashmir.

Men det krävs mer. Våra vädjanden har mött ett otroligt gensvar, och vi måste nu se till att pengarna fortsätter att komma in. Stöd och hjälparbetet har precis börjat! Vi måste utvidga hjälpinsatserna och då krävs mer pengar. Det behövs fler konvojer och detta kräver mer pengar för att köpa förnödenheter. Vi måste kunna försörja våra läger med mat och vatten.

Det har gått nästan en vecka sedan jordbävningen drabbade regionen, och de överlevande befinner sig i en desperat situation. Varje krona behövs. Vi vädjar till våra bröder och systrar, och speciellt då de fackliga medlemmarna, i Europa, Nordamerika och övriga världen att ge så stora bidrag som möjligt till för att stödja arbetarna och de fattiga som fått sina liv ödelagda av denna katastrof

Saqlain Shah, PTUDC in Lahore

Bidrag till PTUDC kan sättas in via kontokort på följande länk:
http://wellred.marxist.com/ptudc.asp