Omöjlig matematik med Folkpartiet

Folkpartiet är på många sätt ett intressant parti. De har, i perioder, försökt framställa sig själva som ett mera ”snällt” alternativ till moderaterna, samtidigt som de försöker framstå som ett borgerligt alternativ till socialdemokraterna. För några år sen gjorde de till och med ett försök att tillsammans med Centerpartiet utnämna sig själva till ”borgerlig vänster”. Historiskt har deras främsta väljarstöd legat i relativt privilegierade och välutbildade samhällsskikt, främst akademiker och tjänstemän. Med olika manövrer har de försökt att utvidga sin bas, nu senast med sin syn på invandrare och flyktingar, en taktik som började med utspelet om språktest för invandrare i förra valrörelsen. Genom att fiska i de grumliga rasistiska vattnen ökade Folkpartiet sin  väljarandel ganska dramatiskt i valet 2002, en framgång de verkar vara inställda på att upprepa med klassiska moderat-krav av typen hårdare tag mot och mera krav på de som har det svårast.

På Folkpartiets hemsida kan man läsa följande: ”Gemensam finansiering av ett samhälles viktigaste uppgifter (vård, utbildning, rättsväsende m.m.) behövs. Problemet med dagens skattetryck är att det motverkar sitt syfte, att skapa resurser till dessa viktiga områden. Dagens skatter håller nere tillväxten, hindrar nya jobb från att skapas och gör det svårt att finansiera välfärdsreformer. Folkpartiet vill ha sänkta skatter för att få fram fler jobb för att på så vis gemensamt kunna finansiera samhällets viktigaste uppgifter.”

Vad vill man ha sagt med detta? Hur tror folkpartiet att sänkta skatter ger mer jobb? Vilka skatter är det de vill sänka? Folkpartiets hemsida igen:

”Införa ett jobbavdrag som sänker skatten på arbetsinkomster. Jobbavdraget ger framförallt låg- och medelinkomstagare mer pengar i plånboken.”

Kanske inte så mycket att orda om, om det som avses är en slags utökat grundavdrag (i vilket fall det med fördel kan kombineras med höjd bolagsskatt), men å andra sidan de som lever på beskattningsbara bidrag (a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning) lär ju inte få njuta av detta eftersom de inte arbetar. Det politiska syftet är att splittra arbetarklassen och få med sig en del av den på en politik för ökade klyftor i samhället.

”Sänka arbetsgivaravgiften kraftigt för alla företag som nyanställer.”

Att sänka arbetsgivaravgiften ger inte fler jobb, det finns inget som tyder på det. Riksrevisionen skriver på sin hemsida: ”År 2001 granskade Riksdagens revisorer nedsättningen av socialavgifter (som gjordes 1997, red. anm.) utan att få gehör för sina förslag i riksdagen.

Det verkar inte vara kostnadseffektivt att försöka öka sysselsättningen genom att sätta ned socialavgifterna. Beräkningar tyder på att åtgärden har ökat sysselsättningen med 3 600 personer (eller 1 % av sysselsättningen i företag med 1-4 anställda) till en kostnad av 1,5 miljoner kronor per nyskapat arbetstillfälle.”

Vidare har man vid ett försök med sänkta arbetsgivaravgifter i Finland inte kunnat påvisa några säkra effekter förutom att lönesumman har ökat. Vi ska alltså, enligt Folkpartiet, ge bort våra gemensamma slantar till företagen utan att få fler jobb? Det är inte lätt att se fördelar med det.

”Införa skattelättnader för hushållstjänster. Detta kommer att skapa nya ”vita” arbetstillfällen inom en bransch som idag domineras av svarta arbeten.”

Har hushållerskan råd att ha en hushållerska? Knappast, vilket gör det här förslaget till ett sätt att göra överklassens liv lite enklare. Men åtminstone denna artikels författare har ingen lust att via skattsedeln subventionera pigor åt Wallenberg & Co samtidigt som pigorna själva ska skura både överklassens toaletter och sina egna. När ett liknande förslag testades i Finland visade det sig att det inte gav mer än något tusental arbetstillfällen till usla löner. Ännu en gång ett arbetarfientligt förslag från Folkpartiet.

”Slopa dubbelskatten på aktier. Det underlättar för småföretag att få tag i riskvilligt kapital.”

Tja, kanske skulle småföretag ha lättare att få tag på kapital i så fall, men vad hjälper det när de hela tiden pressas av de stora företagen att pressa produktionstiderna och sänka priserna? Att vilja slopa dubbelbeskattningen på aktier är ett klassiskt borgerligt krav som ger mycket pengar i fickan till den som ofta placerar om sitt kapital, en uppmuntran till spekulation alltså. Och spekulation leder till kortsiktighet och fokusering på kvartalsrapporter vilket leder till att företag fattar beslut som ser bra ut på kort sikt men blir katastrofala på lång sikt. Det här förslaget är alltså inte bara en present till de redan rika börsspekulanterna utan också samhällsekonomiskt ogenomtänkt.

”Sänka skatten för fåmansbolagen som är diskriminerade jämfört med de stora börsnoterade företagen.”

Visst är fåmansbolagen diskriminerade jämfört med storföretagen som i princip kan strunta i att betala skatt genom diverse manövrer. Men Sverige har en låg bolagsskatt, både den officiella och den reella skatten är låg. Den reella bolagsskatten är faktiskt till och med lägre än USA:s!

”Ta bort förmögenhetsskatten så att det kapital som göms utomlands kan skapa jobb i Sverige.”

Det är inte förmögenhetsskatten som driver kapital utomlands. Det är en i investerarnas ögon otillräcklig avkastning som driver kapitalet att investera i exempelvis den kinesiska marknaden. Dessutom, det kapital som kommer in i Sverige hamnar i regel inte i faktisk produktion i dagsläget utan i värdepapper, vilket inte skapar ett enda jobb utom möjligen på mäklarfirmorna och börsen. Ännu ett förslag som handlar om att de rika ska få mer och vår gemensamma kassa (som vi mindre bemedlade knegare behöver så mycket mer än de rika) ska få mindre.

”Sänk fastighetsskatten nu och avskaffa den på sikt.”

Varför vill folkpartiet sänka fastighetsskatten? Är det för att deras väljarkår ofta sitter i svindyra villor och bostadsrätter i innerstaden? Om något skulle man kunna tänka sig ett grundavdrag för fastigheter så att exempelvis kvarboende gamla änkor/änklingar inte ska tvingas flytta, men om skattesatsen som sådan sänks och till och med avskaffas ger det ju mest till dem som bor i de dyraste kåkarna. Dessutom är fastighetsskatten redan begränsad till maximalt 5% av inkomsten. Låginkomsttagarna betalar således minst fastighetsskatt och höginkomsttagarna mest.

”Minska krångel och regleringar, öppna upp den offentliga sektorn för privata alternativ”

Nu kommer vi verkligen till pudelns kärna, detta är inget annat än ren och skär klasspolitik. Att öppna upp den offentliga sektorn för privata alternativ är ännu ett sätt att föra över våra gemensamma resurser till privata intressenter (kapitalister om man så vill). Det har alltid stuckit den politiska högern i ögonen att arbetarklassen lyckats freda en del av produktionen från vinstintresset, detta vill nu Folkpartiet göra något åt.

”Göra amorteringar [på statsskulden] genom företagsförsäljning”

Ännu en gång vill man överföra våra gemensamma samhällsnyttiga tillgångar i privata händer. Ju mer man läser om vad Folkpartiet vill, desto blåare och mer arbetarfientliga tycks de vara. Våra statligt ägda företag har byggts upp med skattemedel, ofta med stora inledande investeringar och när de väl fungerar och kanske ger lite vinst vill folkpartiet sälja ut dem för engångsinkomster. Vem är det som tjänar på det? Men när det gäller arbetslöshet då? Vill inte Folkpartiet göra något bra åt det?

”Vi vill ändra arbetsrätten så att företagen vågar anställa.”

Så här skriver Folkpartiet på sin hemsida. Vad menar de med det? Ja, inte menar de trygghet för dig och mig. De vill helt enkelt göra det lättare att avskeda eller anställa tillfälligt. Detta skulle försvåra för oss arbetare att föra en facklig kamp för bättre villkor.

Jag skulle kunna fylla en mindre bok med citat från Folkpartiets hemsida som pekar på deras fullständiga lojalitet med överklassen, men det ovan sagda kan räcka för tillfället.

Mönstret är tydligt, alla Folkpartiets förslag är inriktade på att de redan rika ska få det bättre och helst på de sjuka och arbetslösas bekostnad. Alla politiska partier representerar ett samhällsskikts intressen, medvetet eller omedvetet. Folkpartiet är väldigt konsekventa i sin politik och tydliga med sin vilja att jaga arbetslösa och sjuka samt att överföra pengar från statens ekonomi till privata vinstintressen.

För oss arbetare är en röst på Folkpartiet Liberalerna en röst mot oss själva och för överklassen. Det enda alternativet i höstens val är en röst för en socialdemokratisk regering – och att kämpa för socialistiskt program!

Christer Bengtsson
Lagerarbetare