Ockupation av skola i södra Stockholm

Fredag den 28:e augusti ockuperades den nedlagda Västbodaskolan i Farsta söder om Stockholm. Skolan lades ner av borgarna år 2007, med hänvisning till överkapacitet. Det kräver ingen stor tankeförmåga för att se hur detta hänger ihop med friskolehysterin, som eroderar den kommunala skolans resurser, men lämnar kommunerna med allt övergripande ansvar.  

Nedläggningen väckte stora protester. En aktionsgrupp bestående av lärare, föräldrar och elever tog initiativ till en namninsamling med 12.600 underskrifter, och man genomförde också en skolstrejk. Senare har man lämnat in en begäran från lärare och föräldrar om att få ta över skolan, istället verkar de senaste planerna från det borgerliga styret i Stockholm vara att riva hela skolan och bygga bostadsrätter. 

Jag besökte skola lördag 29 augusti för att se vad som hände. När jag kom till skolgården hade en basketturnering med lokala barn just avklarats, så jag gick istället in i skolbyggnaden. Det var en speciell känsla att gå runt i en fullt funktionsduglig skola som inte hade använts för något syfte under två år, effekterna av borgarnas utmattningskrig mot den kommunala skolan blev så grafiskt tydlig. 

På övervåningen hade man öppnat café, möblerat med inredning från ett nyligen nedlagt café. Under den korta stunden vi var på plats passerade ett antal barn caféet, några frågade om det skulle bli disco på kvällen. Enligt arrangörerna har det under helgen arrangerats konserter, filmvisningar, basketturnering och graffittiworkshops. Många lokalbor, framförallt yngre, har kommit förbi. Det som varit förbi har bland annat varit, folk som gick på skolan på 70-talet, före detta vaktmästare och nattvandrare. De som har kommit förbi har generellt varit positivt inställda till ockupationen.

Ockupationen på Västbodaskolan tar upp en motsättning i samhället mellan de behov som finns och de resurser som inte utnyttjas. I Stockholm finns brist på lokaler för föreningar och för ungdomars fritidsaktiviteter, samtidigt som kommunala lokaler står tomma och förfaller. Att uppmärksamma detta och visa vad som skulle kunna vara möjligt (även om det bara gäller en helg) är något positivt.

För att förändra den här situationen gäller det att ställa krav på ledningen för arbetarrörelsen. Om ett år är det val, alla de i Farsta och i övriga samhället som vill ha en annan skolpolitik borde kräva att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet genomför reformer som leder till förbättringar. Det behövs en politik som motsvarar behoven i samhället. Det behövs mer resurser till skolan.

För att förverkliga satsningar på skolan krävs kamp. Där behöver vi förena de elever och föräldrar som drabbas av nedskärningar med aktivister som vill engagera sig. Aktiviteter och protester behöver tas upp och sprida i arbetarrörelsen. Det är vägen framåt för en förändring i samhället.

Vi vägrar låta barn och ungdomar betala för krisen. Nu är hög tid att säga ”Det räcker nu”. Det var precis detta ungdomarna som ockuperade Västbodaskolan försökte säga, och fler borde säga samma sak, genom att organisera protester mot försämringar. 

Läs mer om ockupationen på  http://vastbodaskolan.wordpress.com 

Erik Andersson