Nej till "fria" skolor och förskolor!

DN har uppmärksammat  hur föräldrar tvingas sätta sitt barn i ett scientologiskt dagis. Det är naturligtvis helt vedervärdigt. Och man kan hoppas att  artikeln sätter press på berörda myndigheter så att alternativ snabbt kan ordnas. Naturligtvis bör inte heller andra sekter, som till exempel agaförespråkarna inom Livets Ord eller Maranata,  få driva vare sig skolor eller förskolor.

Men vi anser inte att det räcker. Alla skolor och förskolor bör drivas av det allmänna. Samhället bör ta ett ansvar för att barnen ska få likvärdig omsorg och likvärdig utbildning.

På senare tid har det avslöjats hur kriminella intressen fått driva skolor. Och i ett känt fall  till och med pedofiler och hallickar. Man kan förstås vara glada för att det där inte handlade om förskolor...

Från USA finns det nämligen från  80-talet en rad exempel på hur barn i många  förskolor berättade om att de utsattes för olika typer av grova sexuellt sadistiska övergrepp. Även om backlashen snart lyckades få det till att dessa barns berättelser nästan alltid var "falska" (en ståndpunkt som inte delades av de utsatta barnen eller deras föräldrar!) kvarstår det faktum att alla de  förskolor det handlade om i dessa fall (med ett enda undantag - ett arméägt daghem!)   var privata. Mer eller mindre slutna förskolor där samhällets inflytande i praktiken var obefintligt.

Visst behövs det en mångfald idéer inom både barnomsorg och utbildning. Men den kan mycket väl uppnås med en offentlig sektor som är öppen för olika idéer, olika pedagogiker...

Barnomsorg och utbildning är för viktig för att lämnas över till religiösa sekter och privata företag!

 

Erik Rodenboirg