Möte i Rinkeby: Från uppgivenhet till självorganisering

En knapp vecka efter oroligheterna i Rinkeby arrangerade Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga och Hands off Venezuela ett öppet möte om erfarenheterna från Latinamerika. Tanken var att koppla dessa till den lokala organiseringen för förändring i Rinkeby. Bland talarna fanns Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna, Zulima Rojas Mavares, Venezuelas diplomatiska representant i Sverige, men också Magnus Rei-Ho Lundgren som är aktiv i föreningen Open Soul i förorten Dalen samt Mirjami Lärkälv, barnskötare och arbetsplatsombud för Kommunal på Bredbyskolan.

Francisco betonade att erfarenheterna från Latinamerika visar på vikten av att förstå sin egen befolkning och ge människor ett utrymme att uttrycka sig. Han menade vidare att det är en återvändsgränd när radikala rörelser inte bygger ett större gemensamt politiskt projekt utan antingen håller sig på sin kant eller förlitar sig helt på spontanitet. Risken är då att rörelsen kan isoleras eller dör ut när den spontana ilskan har lagt sig.

Zulima kom in på den venezolanska ungdomsorkestersatsningen ”El Sistema” (”Systemet”) som ett exempel på hur ungdomar i utsatta områden kan uppnå stora saker genom att få tillgång till kulturen. El Sistema omfattar 200.000 ungdomar, däribland blinda och autistiska barn, som deltar i dessa orkestrar under ledning av 7.000 pedagoger. Juvelen i kronan heter Simon Bolívars Ungdomsorkester, som i söndags framträdde på Konserthuset i Stockholm inför stående ovationer. Tanken bakom projektet är att visa ungdomar vad man kan uppnå genom samarbete baserat på ömsesidigt beroende och respekt.

Magnus lyfte fram hur ungdomar i förorten ofta har en självbild som inte går ihop med att bli aktiva politiskt, ”det är inte för oss”. Om politiken blir synonym med självorganisering för konkreta förändringar kommer vi få se en förändring av många ungdomars relation till politik. Han lyfte också fram hur olika delar av det etablerade samhället försöker knyta till sig olika lokala initiativ, risken är att det leder till att man stryper själen bakom, det vill säga självorganiseringen.

Det lokala perspektivet tog nästan helt över diskussionen efter Mirjamis inlägg, där nedskärningarna i skolorna, den öppna droghandeln och försöken från religiösa grupperingar att växa stod i centrum. Många tog i diskussionen också upp hur det förekommer ett slags korruption, där olika viljestarka grupperingar försöker styra möten och resurser i sin riktning, och där olika etablerade organisationer försöker knyta till sig lokala initiativ med hjälp av löften om pengar.

En man i publiken som har bott i Rinkeby i 30 år bidrog med ett inlägg där han menade att vänstern har abdikerat sitt ansvar att presentera ett kämpande alternativ, och undrade hur man ska kunna undvika att falla i problem med byråkratisering som har präglat flera revolutionära rörelser. Det fanns en hel del självkritik i rummet, en känsla av ”vad väntar vi på?” men också ett sug efter en bred kämpande vänster på Järvafältet. Vid mötets slut utbyttes kontaktuppgifter och det planeras fler liknande möten i den nära framtiden.

En viktig roll i ett sådant arbete kan spelas av fackligt aktiva, särskilt bland dom som har jobb som ger ett stort kontaktnät i området. Nyckeln är att hitta gemensamma frågor att samla människor runt och ta strid för. Kanske kan det vaskas fram en kortare plattform med lösningar och krav som kan drivas av en sådan bred vänster på Järva. Det enda som kan ge det en tyngd är lokal organisering av människor, men utan att falla i fällan av att lasta över allt ansvar från samhället till invånarna. En väl fungerande samhällsservice och trygghet i vardagen är en rättighet.

I slutet av mötet tog Mirjami upp att man borde hålla kontakten, och tog in kontaktuppgifter från de flesta på mötet. Syftet var att samla aktiva i Rinkebytrakten till fortsatta möten och verksamhet i området. Hur arbetet utformas blir upp till de som deltar i det och måste utgå ifrån de lokala erfarenheterna. Flera av deltagarna på mötet betonade att det centrala måste vara att ena Rinkebyborna och uppnå målen, och inte sätta sina enskilda organisationer i första hand. Bland de som stödde förslaget om att fortsatta att samla en bred Rinkebyvänster fanns bl.a. Vänsterpartiets oppositionsborgarråd Ann-Margarethe Livh, som bott i Rinkeby i mer än trettio år. Vi vill tacka alla deltagare och speciellt Edmundo som hjälpte till att tolka med kort varsel.

Erik Andersson

Hands off Venezuela