Miljöpartiet de blå

Miljöpartiet de Gröna är något av en joker i politiken. De vill framstå som ett vänster- mittenparti med en stark hållbar miljöpolitik samt en humanitär framtoning, men  eftersom partiet  inte har en klar klassanalys, kan de hamna lite var som helst.

De Gröna har haft en tydlig och bra profil i kampen för asyl åt gömda flyktingar i Sverige och som förespråkare av arbetstidsförkortning. Men de har spelat en förrädisk roll gentemot fackföreningarna vid försämringen av Lagen om anställningstrygghet (LAS) som genomfördes för sex år sedan.

Kurt Junesjö som har varit förbundsjurist från LO-TCO Rättsskydd AB i 25 år skrev då i sammanhanget på sin sida www.kurt.nu:

”Miljöpartiet riktar nu ytterligare ett grundskott mot en annan av grundpelarna, turordningen. Arbetsgivare med färre än tio anställda ska nämligen få undanta två ’från turordningen som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.’” På LOs hemsida är Wanja Lundby-Wedin rakt på sak när det gäller miljöpartiet:

”LO är mycket kritisk till det riksdagsbeslut som de borgerliga partierna fattade tillsammans med miljöpartiet år 2000 om införandet av undantag i Lagen om anställningskydd. Beslutet har inneburit att hundratals människor har förlorat jobbet. Framför allt är det gravida, föräldralediga och äldre personer på arbetsmarknaden som har drabbats. Tyvärr har LOs kritik inte hörsammats från miljöpartiet. Sedan undantaget infördes har det heller inte funnits någon majoritet i riksdagen för att riva upp beslutet. Det räcker inte att socialdemokraternas och vänsterpartiets riksdagledamöter är för en ändring, det behövs ytterligare en röst”

I försvaret av friskolorna har Miljöpartiet åter allierat sig med de borgerliga. Detta trots att explosionen av friskolor utarmat de kommunala skolorna och ökat seggregationen.

En politik som får kritik av lärarförbundet. I en debattartikel i Borås tidning i maj i år skriver de att de tycker att det är obegripligt att miljöpartiet förespårkar konkurrensutsättning inom skolan, och  de fortsätter:

”Tillsammans med den borgerliga alliansen har miljöpartiet drivit igenom i riksdagen att entreprenader ska tillåtas i såväl gymnasieskolan som grundskolan. Som företrädare för Sveriges lärare, finner vi detta agerande ogenomtänkt. Har man helt missat alla larmrapporter om vilka avarter som frodas när kommuner handlar upp utbildning?”

Miljöpartet har i rollen som samarbetsparti till den socialdemokratiska regeringen profilerat sig som småföretagens främsta försvarare.

Ett problem med Miljöpartiet är just att det fått en roll som tungan på vågen, och i samarbetet med regeringen ger det den socialdemokratiska ledningen en ursäkt för att vattna ur sin egen politik. På sin hemsida för de en debatt med Vanja Lundby-Wedin som kritiserat partiet. Språkrören som skrivit artikeln avslutar med en fråga till Wanja: Är inte vi bättre att samarbeta med är Centern?

Jo, det är klart att de är bättre än Centerpartiet. Men det allra bästa är att man röstar på sossarna så att vänstern kan sluta skylla i från sig på att de inte har makten själva, och alltså måste  kompromissa.

Om (s) satt vid makten själva skulle det vara mycket enklare att kritisera besluten som fattas av regeringen. Det skulle även vara enklare att få socialdemokraterna att gå vänsterut igen.

Bernt Westin och Kerstin Alfredsson