Tänk om… Göran Persson!

Tänk om Göran Persson skulle utlysa en presskonferens och säga:

"Denna regering är vald för att bekämpa arbetslösheten. Därför kommer vi inom ett år att garantera varje människa ett arbete eller en utbildning som kan leda till ett arbete. För att förverkliga detta ska arbetstiden förkortas till sex timmar per dag utan lönesänkning. De övriga kommer att anställas i stat, kommun och landsting eller erbjudas en utbildning.

"Detta ska finansieras på tre sätt: De väldiga summor som arbetslösheten kostar ska användas till att anställa folk i den offentliga verksamheten. Staten ska inte längre låna upp det överskott som finns hos de privata kapitalägarna utan ta in detta via arbetsgivaravgifter och skatter. Småföretag ska få lån till en statligt garanterad ränta på 5 %." "

Vi uppmanar alla - ungdomar, pensionärer, arbetslösa, löntagare och småföretagare - att backa upp denna politik genom att samlas till opinionsmöten och demonstrationer över hela landet. De fackliga organisationerna på varje arbetsplats uppmanas samtidigt att utforma en plan för hur många jobb som kan skapas på den egna arbetsplatsen genom arbetstidsförkortningen och satsningen på den offentliga sektorn. Denna politik utgår från grundlagens stadga om att all offentlig makt utgår från folket och att folket äger rätt att sig självt beskatta. Därför kommer tillgångarna hos de kapitalägare, som på grund av egen vinningslystnad saboterar dessa i demokratisk ordning fattade beslut, att överföras till det allmänna."

Det vore möjligt

Det vore möjligt om Göran Persson och resten av regeringen lät sig vägledas av socialismens idéer, som en gång låg till grund för arbetarrörelsen. Nu är detta långtifrån fallet. Istället är det borgerlig nationalekonomi som styr regeringens politik. Det är därför man gjort borgerlighetens "lösningar" på arbetslösheten till sina egna: Försämrad anställningstrygghet, flexibla arbetstider, ökade löneklyftor, och sämre A-kassa. Därför måste arbetarna återerövra sitt eget parti och ta strid för en socialistisk arbetarpolitik!

Det vore möjligt om Göran Persson och resten av regeringen lät sig vägledas av socialismens idéer, som en gång låg till grund för arbetarrörelsen. Nu är detta långtifrån fallet. Istället är det borgerlig nationalekonomi som styr regeringens politik. Det är därför man gjort borgerlighetens "lösningar" på arbetslösheten till sina egna: Försämrad anställningstrygghet, flexibla arbetstider, ökade löneklyftor, och sämre A-kassa. Därför måste arbetarna återerövra sitt eget parti och ta strid för en socialistisk arbetarpolitik!

MO

Från Socialisten nr 19, november 1996