Insänt: Fel att tjäna pengar på skolbarnen

Jag gick själv på Almby, som är en kommunal skola. När jag skulle börja högstadiet var det väldigt många som började på friskolor, till exempel Karl-Johan eller Engelska skolan. Men det är ändå relativt få som väljer friskolor i Örebro län. Enligt SCB:s statistik går 4,9 % i friskolor. Riksgenomsnittet är 7,1 %. På ett sätt är det ju bra att alla får välja själva var man vill gå i skola om man vill ha en speciell inriktning, men å andra sidan kan det medföra en ökad segregation i samhället.

Samtliga borgerliga partier menar att det är varje människas fria vilja att få bestämma vilken skola och vilken skolgång man ska ha. De menar att det blir en skola där elever, men även föräldrar är mer engagerade och att man har gjort ett aktivt skolval, inte bara blivit placerad i en skola för att man bor nära den. Att barn som gillar att sjunga ska få gå på Karl- Johan t ex. Men jag tror att det kan bli väldigt segregerat och det kan skapas en elitskola i Sverige. Jag tror att dom som väljer att söka sig till friskolor i allmänhet är duktigare än dom som går på kommunala skolor. Det fick jag bekräftat när jag läste en artikel i DN från 2005.

Förmodligen beror det på att deras föräldrar är mer intresserade och engagerade i deras barn skolgång. Friskolorna kan ju även säga nej till elever. De kommunala skolorna måste ta in alla elever som söker eller återvänder från en friskola. Om Pelle t ex söker till en friskola men han har dyslexi då vill inte friskolan ha Pelle just för att han har dyslexi. Då kanske han behöver extra stöd, alltså mer personal och större utgifter. Det blir ju lätt så att de kommunala skolorna får barn som har svårt att lära sig och friskolorna de som har lättare att lära sig.

När kommuner får ont om pengar sker det nedskärningar, t.ex. kan skolor försvinna eller vårdplatser. Så hände i Fridhem utanför Örebro. Kommunen la ner skolan och alla barnen var tvungna att åka in till Örebro för att få gå i skolan. Då tog föräldrarna till barnen över skolan och startade ett kooperativ. Sådana friskolor är jag positiv till. En skola kan få en hel bygd att leva och hålla ett litet samhälle vid liv. Om inte skolan skulle finnas tror jag att bygden skulle dö ut.

Friskolor ägs ju oftast av företag, och ett företag ska gå med vinst. Det tycker jag är fel att det finns personer som tjänar på att barnen går i skolan. Min åsikt är att skolan ska gå plus minus noll. Ingen ska tjäna på skolan. Om det finns pengar "över", om inte hela skolpengen har använts kan man investera i skolan istället. T.ex. att köpa nya möbler, nya idrottsredskap eller liknande.

Jag är framförallt emot religiösa friskolor. Segregationen ökar om alla kristna barn går på en skola och alla muslimer på en annan osv. Ett litet barn som ska börja första klass tror inte jag har tillräckligt med livserfarenhet för att kunna säga vad man tror på och om man i huvud taget tror på något. Man tror bara på det ens föräldrar säger att man ska tro på fast man egentligen inte har någon aning. Det är också emot FN:s barnkonvention som säger "att barn har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Vad jag har förstått är Vänsterpartiet det enda riksdagspartiet som är helt emot religiösa friskolor. Sossarna talar om ökad kontroll över religiös friskolor. Jag tycker även att skolan är en plats för barn från olika kulturer där de kan träffas och skapa kontakter. Jag tror att det lättare blir fördomar om samma typ av ungdomar går på samma skola. På min gamla skola gick det nästan bara svenskar, alla kom från samma typ av kultur, alla firade julafton, alla hade gott om pengar, alla föräldrar hade bra och välbetalda yrken. Detta var ju inte skolans fel, det var ju snarare boendekulturen. Men jag tror framförallt att religiösa friskolor ökar den segregation som tyvärr redan finns.

För att göra kommunala skolor mer konkurenskraftiga med friskolor måste standarden och kvaliten på skolorna öka. Ha egna inriktnigar så som musik, sport eller språk. De ekonomiska vilkoren måste vara samma. Annars är det omöjilgt för kommunala skolor att kunna konkurera med friskolorna.

Om jag skulle bestämma i Sverige skulle friskolor fortsätta att få finnas men kommunen ska precis som nu få bestämma om det ska startas fler. Friskolor på landet ska få finnas bara ingen tjänar pengar på detta. Religiösa friskolor av alla slag skulle inte få finnas i huvud taget. Varje barn ska själv få välja vad man vill tro på om man vill tro på något. Friskolor ska ej ha inträdesprov, alla barn som vill och i mån av plats ska få gå i skolan.

Varje människas fria vilja står emot ökad segregation. Nu vet ni vad jag tycker!

Stina 16 år
Örebro

Litteratur
Dn.se 15/9 2005 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=462420
Ekonomifakta.se http://www.ekonomifakta.se/geovariable____1084.aspx