Socialistens diskussionsmöten i Göteborg

Plats: lokalen i Viktoriahuset (Vid hagabion)
Söndag 20 maj kl 19.00:

Tema: USA som världspolis och kampen för en rättvis värld!

Söndag 27 maj kl. 19.00:

Tema: Krisen och dess effekter på medvetenheten

Söndag 10 juni kl. 19.00:

Tema: Ett socialistiskt alternativ till EU – hur ser det ut?

För frågor kontakta Martin
031-24 36 30, 0705-24 47 00