Möte i Göteborg:

Marxismens roll för att förändra samhället!

- om marxismens som redskap för att förstå och avskaffa kapitalismen!

Söndag 4 mars 13.00 – 15.00

Socialistens bokcafé, Viktoriahuset (Vid Hagabion)

Inledning, diskussion och marxistiska studier

Arr: Tidskriften Socialisten, språkrör för marxismen inom arbetarrörelsen

Välkommen till nästa studiemöte om marxismen. På det första mötet den 11/2 deltog nio personer, en bra start med andra ord.

Temat var ”Marxismens betydelse idag”. Inledningen handlade om marxismens syn på historien, den sk. historiska materialismen, som bl.a. går ut på att förutsättningarna för socialismen växer fram genom kapitalismens egen utveckling.

Många frågor diskuterades, t.ex. hur klassamhället och kapitalismen ser ut idag, och om, när och hur socialismen kommer att ställas på dagordningen?

Deltagarnas förslag på fortsatta ämnen var den socialistiska revolutionen idag, och de olika sätt som finns att se på marxismen. Därför kommer mötet att handla om detta.

Vi kommer att börja med frågan om den socialistiska omvandlingen av samhället, utifrån det första avsnittet i det kommunistiska manifestet: ”Borgare och proletärer”.

Därefter kommer vi att behandla frågan om marxismens roll i politiken, vetenskapen och i kampen för att förändra samhället.

Vi kommer sedan att fortsätta med möten varannan eller var tredje vecka, där deltagarna gången innan bestämmer inriktningen.

Dessa möten hålls därför att vi anser att marxismen är lika aktuell som någonsin. Den har visserligen dödförklarats många gånger av borgerligheten och den socialdemokratiska ledningen, och dragits i smutsen av stalinismen. Men ändå kommer ständigt nya upplagor av Marx böcker, liksom nya biografier som den senaste av Francis Wheen ( Karl Marx – En biografi, Norstedts 2000)

Och varför lägga sådan kraft på att smutskasta dess idéer om de ändå vore döda och begravda? Skälet till borgerlighetens nästan sjukliga rädsla för marxismen är att den kan ge de svar som många söker efter. Genom en marxistisk analys kan vi skingra dimridåerna och förstå världen bättre. Därmed kan vi också hitta vägen till en ny demokratisk och socialistisk värld.

Men det räcker inte med bra idéer. De måste också spridas och genomföras. Det krävs en stor folkmajoritet och en massrörelse för att avskaffa kapitalismen. För att förändra samhället i socialistisk riktning måste arbetarrörelsen förändras. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet måste förvandlas till socialistiska arbetarpartier som bildar en verklig vänsterregering.

Kom till mötet om du tycker att detta verkar intressant!

Kamratliga Hälsningar: Tidskriften Socialisten Göteborg Martin Oscarsson, tel 031-24 36 30