Öppet möte i Göteborg:

Marxismens betydelse idag!

om klassamhället, den globala utsugningen och storfinansens makt

Söndag 11 februari 13.00 – 15.00 Socialistens bokcafé, Viktoriahuset (Vid Hagabion)

Inledning och diskussion

Start av marxistisk studiecirkel

För mer information, ring: Martin Oscarsson 031-24 36 30

Arr: Tidskriften Socialisten - Språkrör för marxismen inom arbetarrörelsen

Enligt borgarna är marxismen död och begraven. Arbetarklass och klasskamp är minnen från det förflutna liksom de ekonomiska kriserna. Globalisering och IT är den nya religionen som ska frälsa oss från allt ont.

I den socialdemokratiska partiledningens förslag till nytt partiprogram hörs liknande tongångar. Kapitalets makt är inte lika stor som förr och marknadsekonomin är ett bra sätt att fördela varor och tjänster. Därför behövs ingen grundläggande förändring av makten över ekonomin. Som en följd har de socialistiska paragraferna i programmet - om folkets bestämmanderätt över produktionen och samhällsägande - kastats över bord

Men trycksvärtan hann knappt torka på de borgerliga ledarsidorna innan de första rapporterna kom om utslitningen inom IT-sektorn. Den nya ekonomin har visat sig vara ett nytt och mer raffinerat sätt att utnyttja arbetskraften. Industrialisering och löpande band införs också i tjänstesektorn t.ex. på Mac Donalds och olika call center.

På samma sätt är globaliseringen ett mer raffinerat sätt att suga ut de fattiga länderna. De säljer billiga råvaror i utbyte mot dyra industrivaror, och tvingas ta sedan ta dyra lån i väst för att betala notan. Till sist visar sig också talet om den krisfria ekonomin bara var en fåfäng förhoppning hos hysteriska aktiespekulanter.

Marxismen har därför en förmåga återuppstå gång på gång, likt fågel Fenix i den gamla legenden. Och det var säkert ingen slump att Karl Marx utsågs till årtusendets största tänkare i en BBC-omröstning förra året. Och varför skulle borgarna vara så ivriga att hetsa mot gamle Marx om hans idéer vore helt passé?

Därför anser vi marxismen vara aktuellare än någonsin. Men vad betyder dess idéer idag? Hur fungerar det kapitalistiska systemet? Hur ser det socialistiska alternativet ut? Hur förs kampen för de socialistiska idéerna inom arbetarrörelsen?

Kom på mötet om du vill höra mer om detta och kanske delta i marxistiska studier!