Filmtidning utan gränser

Sedan en tid tillbaka har den svenska tidskriften Filmhäftet genomgått en metamorfos och återfötts som en internationell tidskrift publicerad såväl i tryck som på webben under namnet Film International. För alla som är intresserade av film, och då inte enbart ur ett finkulturellt perspektiv, är Film International en intressant och överraskande läsning. Här bryts klassiker mot nutida film, här tas alla genrer på allvar. Här skriver forskare och entusiaster, och här sätts film och filmindustrin in i sitt samhälleliga sammanhang.

Ett av de första numren under det nya namnet (2003:2) har som tema "Class Visions" och gästredaktören, Daniel Lindvall, skriver i sin ledare bland annat att revisionister ända sedan Bernsteins dagar har försökt att dödförklara klasskonflikterna i det moderna samhället. Idag försöker borgerligheten, enligt Lindvall, att genomföra ett klasskrig mot den internationella arbetarklassen i namn av "det gemensamma intresset". Och vad har film med detta att göra då? Lindvall skriver:

"Film och TV är kanske inte ytterst drivkrafter i den historiska utvecklingen, men det är lika missvisande att behandla dem som rena avspeglingar av världen. Rörliga bilder är en integrerad, och under det senaste århundradet allt viktigare del av den offentliga diskursen som skapar vår förståelse av verkligheten och är sålunda ett viktigt vapen i klasskampen. Det är därför som en kontinuerlig klassanalys av alla aspekter av film- och TV-kulturen - nutida och historiska - förblir en avgörande uppgift."

Sedan kan läsaren bland mycket annat läsa en artikel om hur den franska kommunistiska tidningen L'humanité i början på 1930-talet bjöd in läsarna att skriva filmrecensioner, om skildringen av amerikanska arbetarkvinnor under andra världskriget av fotografen Esther Bubley, om ras, klass, kön och actionserier på TV och om tidig stumfilm och visioner om att förändra världen politiskt. Den verklige eldsjälen bakom projektet att förvandla Filmhäftet till en internationell tidskrift där filmvetare och entusiaster från olika delar av världen gemensamt medverkar, heter Mikael Tapper, och leder projektet från en lägenhet i Lund.

Så missa inte Film international. Besök deras webbsida (www.filmint.nu) för att läsa artiklar och kanske beställa numret om Class Visions, eller ta en prenumeration. Här finns inget moraliserande, inga pekpinnar men däremot nya upptäckter att göra, och nya sätt att uppleva film.

Inge Eriksson

Från Socialisten nr 64, augusti 2003