Borgarnas attacker – inlindade men förödande

En borgerlig valseger kan innebära att stora grupper löntagare helt ställs utanför alla arbetsrättsliga skyddsregler i lag och avtal.

Det kan bli konsekvensen av det skenbart beskedliga borgerliga kravet att alla som inte har näringsförbud eller skatteskulder ska kunna få F-skattesedel. I sin gemensamma budgetmotion kritiserar de fyra borgerliga partierna att det enligt nuvarande regelverk inte är möjligt att få F-skattesedel och bli betraktad som egen företagare om man bara har sin tidigare arbetsgivare som kund.

Det finns naturligtvis en anledning till nuvarande lagstiftning, och det är att förhindra kringgående av arbetstagarbegreppet. Syftet är att förhindra att arbetsgivare säger upp anställda och sedan ”erbjuder”dem att arbeta vidare som förut men som egna företagare. Den som på så sätt tvingas bli egen företagare förlorar sitt anställningsskydd, rätten till semester och föräldraledighet, sin reglerade arbetstid, sin övertidsersättning och skyddet för utgående lön mm.

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCOs Rättskydd, har på LO:s uppdrag granskat de borgerliga partiernas förslag när det gäller arbetsrätten (hela rapporten ligger på LO.s hemsida www.LO.se). Konsekvensen av kravet på F-skattesedel är bara en av de faror han lyfter fram.

De fyra partierna har visserligen bara redovisat gemensamma uppfattningar i två ytterligare frågor: förlängda visstidsanställningar till 24 månader och försvagade turordningsregler för arbetstagare över 45 år.

Men även om Moderaterna i årets val ändrat stil så fortsätter de andra borgerliga partierna att driva olika krav som kommer direkt från Svenskt Näringsliv. Några exempel, förutom de som tas upp i andra artiklar:

1.Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet vill inskränka rätten att vidta fackliga stridsåtgärder genom att införa krav på proportionalitet

2.Svenskt Näringslivs krav på att förbjuda sympatiåtgärder har fullt stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna. Utan rätt att vidta sådana finns det inget sätt att förhindra att en arbetsgivare tillämpar löner och anställningsvillkor på mycket låga nivåer i Sverige.

3.Folkpartiet vill att arbetsgivarens förhandlingsskyldighet inför viktigare förändringar av verksamheten ersätts av en informationsskyldighet gentemot de anställda inte till facket. Arbetsgivarna ska ha tolkningsföreträde i alla frågor. Man vill också lagfästa rätten att inte behöva vara med i facket och avskaffa fackets möjlighet att säga nej till oseriösa entreprenad- och bemanningsföretag.

Kerstin Alfredsson