Borgarna plundrar Sverige

Alliansen gick till val med löftet att sälja statliga bolag för 100 miljarder. Till salu är också allmännyttan, som bostäder, sjukvård, omsorg och bibliotek med mera. Våra tillhörigheter. Är vem som helst en bättre ägare än våra folkvalda?

Till vem säljs svenska företag, skolor, sjukvård, bostäder och köpcentra? Bland annat till riskkapitalister i skatteparadis, eller till statliga bolag i andra länder, som gladeligen tar över framgångsrika företag, med vinster som ofta hamnar utomlands.

Regeringen säljer nu 20 procent av aktierna i Nordea. Detta trots att företaget ger en årlig utdelning av stort värde. Oberoende ekonomiska bedömare anser att försäljningen inte är ekonomiskt försvarbar utan har andra motiv, nämligen principen att staten inte ska äga. Intäkterna från försäljningen ska användas för femte jobbskatteavdraget och betalning av statsskulden, trots att en årlig avkastning ger mer med tiden. Någon sa ”Man slaktar inte mjölkkon eller hugger ned fruktträdet om man ser längre än till nästa dag”.

Nyligen beslöts, sedan biblioteket i Nacka fått en ny moderat chef, att verksamheten är till salu. Bibliotek som enligt Unesco är en grundsten i demokratin. Ingen omröstning eller information till allmänheten har genomförts. Argumentet är att ”naturligtvis ska biblioteken också drivas privat”. En mätning i Nacka kommun visade att det kommunala biblioteket lånade ut mest och hade flest besökare, inte privata Dieselverkstaden trots att de fått ekonomiska fördelar.

Vi minns kanske Boultbee, som fick köpa gallerior trots många varningar och ett mycket dåligt rykte, sedan de funnits i andra svenska städer. Ändå sålde Stockholms stad gallerior till företaget för 10,4 miljarder, stadens största fastighetsaffär någonsin.

Boultbee köpte tio köpcentra av Stockholms stad, höjde sedan hyrorna med 10.000 kronor kvadratmetern i tre av centrumen.

Upprörda butiksägare har vänt sig till press, radio och TV, med berättelser om höjda hyror och sämre service. Många har känt sig tvingade att flytta, andra har tvingats överväga att sluta med sin verksamhet. Lokaler har övergetts. Till kritiken av Boultbee hör bland annat att de har delat ut 684 miljoner kronor till aktieägarna, samtidigt som flera av dotterbolagen står på ruinens brant och hotas med konkurs. Boultbee är nu anmält för ekobrott.

Bostäder säljs. Kommunens rätt att granska fastighetsköpare är borttagen. Nästan samtliga dagstidningar i Sverige har nu i serier av reportage berättat om vad som hänt med mängder av fastigheter och deras hyresgäster. Några exempel:

Artikeln berättar om fastighetsspekulanter som låter hela områden med hyreshus förfalla. Enligt utsago är exempelvis många av husens badrum bortom räddning, med mögel och skadedjur. Många barn lider av astma.

Nyligen fick vi veta att en pedofil har drivit flera skolor i Stockholmsområdet. Trots att han var pedofil (dömd för sexuellt umgänge med en 7-årig flicka) fick han tillstånd att starta flera gymnasieskolor. Domen för koppleri blev fängelse i två år.

Under fängelsetiden överläts skötseln av skolorna till två personer, varav den ena tidigare dömts för koppleri till fängelse i två år.

Enligt pressen driver friskoleföretaget flera gymnasier i Stockholmstrakten.

Radions P1 berättar att antalet barn som inte får någon skolgång alls har fördubblats på kort tid. Barn med särskilda behov nekas ofta plats.

Lärare beklagar sig över att de fått direktiv om att ge barnen så höga betyg som möjligt, så att skolan kan hävda sig på marknaden.

Samma regler gäller inte för friskolor som för kommunala skolor. Friskolorna har ekonomiska fördelar i förhållande till de kommunala skolorna. Enligt Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet behöver de inte ha bibliotek, kuratorer eller gymnastiksalar och de har färre undervisningstimmar.

Vilket företag som helst kan starta en friskola och sedan få skolpeng från kommunen, en summa som är lika stor som den en kommunal skola får, enligt Dagens Industri. Skolinspektionen efterlyser nu tuffare regler för friskolorna så att de kan granskas på liknande sätt som de kommunala skolorna, men utbildningsminister Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg säger till tidningen att dagens lagstiftning är tillräcklig.

Vi läser också om förskolor och åldringsvård, där maten försämrats. Barnen har gått hungriga, de äldre undernärda, men aktieägarna i det riskkapitalbolag som är ägare har tjänat stora belopp.

När socialdemokraterna tog över efter den tidigare borgerliga regeringen krävdes stora sparåtgärder och uppoffringar, vilket inte var populärt bland många väljare som inte klart förstått vad som skett med den svenska statens ekonomi under den borgerliga regeringen.

Med tanke på alla bidrag som nu går till de mest välbeställda, som ROT- och RUT-avdrag, det så kallade ”jobbskatte-avdraget” som ger mest till dem med de högsta lönerna, med mera, omfördelas nu förmögenheter till de mest välbeställda och urholkas möjligheten att ge det svenska folket en välfärd värd namnet. De som redan har, får mer, medan andra lämnas utanför.

Att minskade skatteintäkter försvårar för samhället att hjälpa de sämre lottade berör inte dem som får den största skattelindringen. De har råd att betala för sin egen välfärd, den dagen det blir aktuellt. Om det skulle bli som i USA, att en födsel går på många tusen kronor, är det inte ett problem för en välbeställd.

”Ett samhälle har enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, art 25, skyldighet att försörja den som pga där nämnda laga förfall inte kan arbeta. Utförsäkringen i socialförsäkringen är ett brott mot denna skyldighet. Att folk som förpliktigas av samhället att delta i sysselsättnings- aktiviteter genom tvång, inte blir erforderligt försörjda av samhället, är slaveri som strider mot artikel 4 i de mänskliga rättigheterna.” (Klyftan mellan fattiga och rika växer, 3/2 -11, Jessica Ritzén, Stockholm City.)

Den ”svenska modellen” som har varit ett föredöme för många länder, en modell där samhället tog hand om sina invånare, bleknar nu bort och verkar försvinna.

Om sjukvården kan man läsa att Stefan Engqvist, chefsläkare på Karolinska sjukhuset säger att ”Situationen är ohållbar”. Patienter som borde läggas in, skickas hem, andra skrivs ut för snabbt och patienter flyttas för tidigt från intensivvårdsplatser- na. Oacceptabla risker tas varje dag.

Den som påpekar att svårt sjuka saknar försörjning och inte kan behålla sitt hem, får ett beklagande från vår regering.

Kommer vi verkligen att kunna/vilja vänja oss vid att se fler tiggare, sjuka, tandlösa och bostadslösa utan att se det som orättfärdigt? Ska välgörenhet bli den förödmjukande lösningen?

Ska vi bara se på när de förmögna skor sig på landets rikedomar och lämnar andra åt sidan? När befolkningen i Egypten kämpar för ett bättre liv, går vår utveckling åt andra hållet.

Det är sorgligt att de rikaste inte verkar ha en aning om hur ett ”vanligt” liv ser ut, när de tar emot sina fantasilöner och bonusar. Det sägs att en gång i tiden fanns i Norge en hederssak vad gäller löner, nämligen att en företagsledare aldrig skulle ha högre lön än 10 gånger av vad företagets lägst betalde hade. Undrar om samma etik funnits i vårt land? Det måste i så fall ha varit länge sedan……….

Per Svensson


Källor:

Svenska dagbladet om slumvärdarna:

Vi bor sämre än djur

Husen förfaller när slumvärdar tar över

City om klyftorna i samhället:

Klyftor mellan fattiga och rika växer

DN om krisen i sjukvården:

Sjukhusen går på knäna