Björklunds betygshets skapar en flumskola

Än en gång har städtanten Jan Björklund (fp) gått ut med att han ska röja upp i Sveriges flummiga skola. Nu ska det bli ordning och reda bland de små.

Från och med i höst ska alla skolor i vårt smala land lämna skriftliga omdömen till de blivande tonåringarna. Årskurs åtta till sista året i gymnasiet har sedan länge haft betygsättningen, icke godkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt, vilket man kan kritisera starkt, eftersom betygsskalan inte säger ett dyft om vad eleverna kan, utan bara rangordnar dem.

Då kan man genast höra motargument som att: Om man har godkänt så har man levt upp till läroplanen och så vidare. Ja, det kan man väl säga. Men läroplanen är stor och innefattar mycket. Ett ämne som svenska är mer än att kunna sätta in ord i olika grammatiska formler eller att skriva olika skönlitterära texter. Hur ska någon kunna se på ett VG, att Peter Linderqvist faktiskt kan alla Sveriges kungar och vilka drottningar som avrättades ett vist årtionde. Man får helt enkelt förvänta sig att alla elever får det betyg de förtjänar och att de lever upp till dem. Nu vet alla som gått skolan sedan den senaste läroplanen som Sossarna drev igenom 1994 att det verkligen är godtyckligt om hur betygen sätts, för att det är upp till varje lärare att tolka läroplanen.

Det finns så många historier om elever som inte fått MVG bara för att de ansökt till elektrikerlinjen och därför, enligt läraren, inte behövde ett MVG. Eller elever som fått ett G för att man helt enkelt inte kommit överens med läraren och därför bara kunnat visa vad man kan via proven men det står i betygskriterierna att man måste vara delaktig under lektionstid. Man kan skriva massor om elever som hamnat i kläm under sin skolgång, bara för att man har ett betygssystem som inte tar hänsyn till individen utan bara att lyfta fram de duktiga eleverna, de som tar mycket plats. Ännu en sak som är dåligt med det nuvarande systemet är att en lärare inte behöver motivera ett betyg, utan en elev får helt enkelt stå med mössan i handen och hoppas på det bästa.

Så nu ska vår ledstjärna Jan Björklund tvinga på de allra minsta detta system, från årskurs ett. Det skulle kanske vara ett halvdant förslag ifall varje skola i hela landet fick samma kriterier för betyget, men som förslaget ser ut nu ska varje skola utforma blanketterna som ska delas ut med omdömena. Björklund: "Sverige måste lämna flumskolan bakom sig genom ett ökat fokus på kunskapsresultaten."

Som skolan ser ut i dag för låg- och mellanstadiet så har elever, lärare och föräldrar på de allra flesta håll utvecklingssamtal med jämna mellanrum och lärarna dokumenterar elevernas utveckling noggrant. I radions P3 den 16 januari i år intervjuades föräldrar, elever, några lärare och en rektor i en skola i Stockholm. Det var bara rektorn som inte ställde sig helt främmande till Björklunds utspel. Rektorn såg det som att det kunde vara ett komplement men att det bara var onödigt som det såg ut just nu på hennes skola. Föräldrarna tyckte att de är väl införstådda med sina barns utveckling och tyckte att det var helt onödigt och snarare dåligt att bedöma de små barnen med det betygssystem som man använder på de äldre. Hur kommer barns självkänsla utvecklas ifall de får IG, frågade de sig.

Skolan för barn i alla åldrar ska handla om att utveckla sig själv och frågan är om man verkligen gör det med ett betygssystem som inte tar hänsyn till vad man lär sig utan vad man kan. För de små är det viktigt att de når upp till de satta målen, eftersom de inte kan något innan de börjar skolan så måste de lära sig allt där. Att applicera det betygssystem som är utformat för elever som redan gått åtta eller nio år i skolan är mycket dumt då man förutsätter att man kan en del när man börjar åttan.

Björklund kunde ha lagt ett förslag som skulle ha kunnat vara ett steg bort från den skola som är hierarkisk och utformad för att lyfta fram duktiga och trycka ner de dåliga. Han kommer att tidigarelägga den press som gör att unga människor i dag mår ytterst dåligt, speciellt unga tjejer med sitt flumförslag. Istället borde politiken förändras på följande sätt: Slopande av flerbetygssystemet, och ersätt det med IG och G med ett skriftligt utlåtande där läraren motiverar och beskriver elevens kunskaper. Det skulle verkligen vara ett steg bort från flummet.

Bernt Westin