Apell: Gå med i arbetarrörelsens ungdomsförbund!

Vi som skriver det här är båda medlemmar i arbetarrörelsens ungdomsförbund, SSU och Ung Vänster. Eftersom vi har kämpat för att bygga våra respektive förbund bultar vårt hjärta extra när frågan om Ung Vänster och SSU:s fördelar och nackdelar dyker upp. ”Ung Vänster, bara en bunt mellanskikts-kids!” och ”SSU, bara en plantskola för byråkrater!”, så brukar det låta. Det är naturligt att det finns spänningar mellan våra förbund, eftersom vi delvis konkurrerar om samma människor – alla vi unga människor som fått nog av högerpolitik, nedskärningar och orättvisor. Att vi känner starkt för våra förbund är också positivt, eftersom det ger oss energi att bygga en starkare arbetarrörelse.

Så länge som det stannar på en kamratlig nivå är det inget problem. Men alltför ofta glömmer vi att höja blicken från vår egen organisation, och se saker utifrån det bredare perspektivet: arbetarklassens intresse som helhet. Vi är av den bestämda uppfattningen att ingen organisation kan stå över behovet av enhet i kampen. För oss är det en principsak att verka för största möjliga enhet inom arbetarrörelsen, med respekt för olikheterna. När allt kommer omkring är byggandet av våra respektive förbund enbart medel i kampen för en socialistisk värld. Och den kan inte vinnas utan en enad, kämpande arbetarklass.

Därför skriver vi den här apellen tillsammans, och uppmanar våra läsare: Gå med i något av arbetarrörelsens ungdomsförbund! Ungdomen har alltid stått i fronten för kampen – i Frankrike, i USA, i Egypten och överallt annars. Det är dags att ungdomar i Sverige intar samma roll. Om du inte redan är medlem i SSU eller Ung Vänster är det hög tid att bli det! Du behövs i arbetarrörelsens ungdomsorganisationer, för att blåsa liv i rörelsen. Tveka inte, gå med idag!

För information om medlemskap i Ung Vänster eller SSU, se:

Ung Vänster: http://ungvanster.se/bli-medlem/
SSU: http://www.ssu.se/bli-medlem 

Erik Andersson, medlem i Ung Vänster
Jonas Ryberg, medlem i SSU