Allas intressen ska räknas!

Inget parti tjänar på att gynna en grupp som inte kan rösta. Förbättringar i barns och ungas vardag kan ofta jämföras med kapitalistiska företags tillfälliga biståndsprojekt för att skapa ”goodwill” kring det egna varumärket. Vi måste sänka rösträttsåldern till 16 år och våga möta en besviken generation piratpartister och sverigedemokrater. De etablerade partierna måste möta verkligheten och få hårda skäl att bry sig om barn och ungas situation.

Det argumenteras friskt i dagens samhälle om föräldrars ansvar. Föräldrar är ansvariga för barnets uppfostran, välbefinnande och får betala skadestånd om barnet begår brott. Men med skyldigheter följer rättigheter. Varför inte ge föräldrar ett ökat inflytande över den lagstiftande makten i direkt proportion till det utvidgade juridiska ansvaret? Betraktar vi barn som individer med lika starka intressen som någon annan och betraktar vi föräldrar som förmyndare med ansvar att ta till vara på dessa intressen så borde föräldrarna få förvalta barnens röstvärde till de bli myndiga. I praktiken: inför halva röster och fördela barnens röstvärde jämt på vårdnadshavarna fram tills barnet fyllt 16!

Sänks rösträttsåldern och erkänns barnets röstvärde kan vi sluta kränka principen om allas lika juridiska och demokratiska värde, vi stärker barnens och barnfamiljernas makt i samhället samt gör barn- och ungdomsfrågor till riktiga hårda frågor istället för någonting gulligt partierna satsar på för att få bättre image. 


Samuel Kazen Orrefur