Pamfletter

The Chinese Economic Miracle

December 2008

In this document I show that whatever the intentions of the Chinese bureaucracy, the result of the economic changes they implemented did not weaken the planned economy, but strengthened it. [PDF]

Perspektiv för klasskampen i Sverige 2007

2007

Vi kallar vår analys för Svenska perspektiv. Det är en alternativ socialistisk förklaring av läget i Sverige i kontrast till det borgerliga synsätt som dominerar samhället och medierna. [PDF]

Per Johansson och rättvisan

Juli 2007

En samling artiklar om fackligt arbete och arbetsrätt. [PDF]

FN:s verkliga roll

Juni 2001

Denna pamflett belyser FN:s roll genom att granska krafterna bakom FN och genom att titta i detalj på hur FN agerat i Östtimor, Irak och dåvarande Jugoslavien. [HTML]

Lugnet före stormen - Sverige inför 2000-talet

Oktober 2000

Det påstås att kriserna är ett minne blott och att IT skapat en "ny ekonomi" präglad av evig ekonomisk tillväxt. Kapitalismens kris är i själva verket oändligt mycket större än socialismens. Sedan mitten av sjuttiotalet har världen genomlidit tre djupa lågkonjunkturer som skapat massarbetslöshet och social missär. [HTML]

Kurdistan - En nationell frihetskamp

Augusti 1999

Socialisten vill med denna pamflett belysa kurdernas situation och visa varför de behöver vårt stöd i kampen mot förtrycket. Vi förklarar också varför PKKs ledning tyvärr inte är marxistisk, vilket också förklarar deras problem. [PDF]

Vad hände med arbetarstaten?

December 1997

Pamflett utgiven 1977 av LPYS, det brittiska Labour Partys ungdomsförbund, och översatt till Svenska 1997. På ett lättfattligt, men ändå noggrant, sätt beskriver den hela den ryska revolutionens utveckling från kampen mot tsaren till oktober revolution och vidare till den stalinistiska urartningen. [PDF]

Den spanska revolutionen 1931-1937

November 1997

Alan Woods visar i denna pamflett hur arbetarklassen gång på gång är beredd att gå ut i en heroisk kamp när den är hårt pressad. Lärdomarna från spanska revolutionen kan hjälpa oss att skapa en ledning inom arbetarrörelsen som lever upp till arbetarklassens kampvilja. [PDF]

Filosofins historia

Denna text var ursprungligen en del av boken Reason in Revolt - Marxist Philosophy and Modern Science av Alan Woods och Ted Grant. Då boken till slut blev alltför lång, fick den utgå. Här följer en svensk översättning. [PDF]